Stadig færre røyker i Norden

I dag er verdens tobakksfrie dag. Årets tema er «We need food, not tobacco».

Publikasjonen «Røykeslutt i Norden» presenterte følgende tall i 2018: Området i Norden med høyest andel røykere er Grønland. Færøyene kommer på andreplass, etterfulgt av Finland, Danmark, Norge, Åland, Island og Sverige.

– De nordiske landene ligger lavt både når det gjelder røykevaner og tobakksrelatert dødelighet, sier Lars Ramström, prosjektleder ved Institutt for tobakksstudier i Sverige. Av de nordiske landende, ligger Sverige lavest.

I Norden er andelen røykere – både de som røyker av og til og de som røyker hver dag – høyere blant 18-24-åringene enn 45-65-åringene (23% vs. 19%). Dette er omvendt når det gjelder daglig røyking. Da er det flere dagligrøykere i den eldre aldersgruppen enn i den yngre aldersgruppen (16% vs. 13%).

Røyking-tobakk-Norden
© Unsplash/Ruben Bagues

–  Sverige og Danmark er alene om å ha en høyere andel røykere blant kvinner enn menn, men årsaken til dette er ulik, påpeker Ramström. I Sverige begynte menn allerede på 1960-tallet i stor grad å gå fra sigaretter til snus, en utvikling som blant kvinner først har skjedd de siste årene. I Danmark har kvinner tradisjonelt røykt mye, spesielt sigarer. Når det kommer til Norge har bruken av svensk snus skutt fart de siste tiårene. Snus har lenge vært vanlig i Finland, og det fortsetter til tross for at Finland nå er omfattet av EUs snusforbud.

Nylig statistikk i Norden

Rundt 7 prosent av befolkningen i Norge mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2022. Totalt tilsvarer dette cirka 320.000 personer. I tillegg sier rundt 7 prosent at de røyker av og til. Det er flest som røyker daglig blant de over 45 år, og færrest blant de yngste.

Rundt 12 prosent av finnene i alderen 20–64 år røykte daglig i 2020. 14 prosent av mennene og 11 prosent av kvinnene røykte daglig. Røyking har gått ned i alle aldersgruppene, særlig blant menn. På 1980-tallet røykte for eksempel om lag en av tre menn daglig, og en av fem kvinner.

Røyking-røykevaner-Norsen
© Unsplash/Nafis Al Sadnan

Tall for 2022 viser at 23% av danskene bruker minst ett nikotinprodukt og at det ikke lenger er en nedgang i andelen røykere. Samtidig er det en økning i andelen som bruker røykfrie nikotinprodukter og e-sigaretter. Blant unge i alderen 15-29 år er det en økning i bruken av alle nikotinprodukter. Undersøkelsen viser også at 75% av dagligrøykere ønsker å slutte å røyke.

Andelen som røyker daglig har gått ned i Sverige siden 2004. I 2022 oppga seks prosent at de røyker daglig. Mens røykingen har gått kontinuerlig ned de siste årene, har andelen som snuser daglig økt, særlig blant kvinner.

Ifølge det islandske helsedirektoratet røykte 9% av islendingene sigaretter i 2022. 6,2% daglig og 2,8% uregelmessig. Salget av sigaretter gikk imidlertid ned med 15 prosent fra 2021 til 2022. Dessverre har bruken av elektroniske sigaretter og nikotinputer økt, særlig i aldersgruppen 18-34 år.

Røykevaner-Norden-tobakk
© Unsplash/Rusty Watson

Global oppmerksomhet mot tobakksepidemien

Verdens tobakksfrie dag informerer publikum om farene ved å bruke tobakk, tobakksselskapenes forretningspraksis, hva WHO gjør for å bekjempe tobakksepidemien, og hva mennesker rundt om i verden kan gjøre for å kreve sin rett til helse og sunn livsstil, og for å beskytte fremtidige generasjoner.

Medlemsstatene i Verdens helseorganisasjon opprettet World No Tobacco Day i 1987 for å rette global oppmerksomhet mot tobakksepidemien og dødeligheten og sykdommene den forårsaker.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19