Samarbeid som metter

0
745
food

food

16. oktober 2012. I dag er det verdens matvaredag, som har til hensikt å reise oppmerksomhet omkring matvareproblemer og styrke solidariteten i kampen mod sult, underernæring og fattigdom.

”Landbrukskooperativer – nøklen til å mette verden” er den formelle tittelen på 2012-temaet, som er valgt for at sette fokus på kooperativenes rolle i å forbedre matvaresikkerhet og bidra til utryddelsen av sult.

Antallet sultende mennesker i verden er fortsat uakseptabelt høyt, på tross av fremgang som har fått tallet ned til under en milliard. Mellom 2010 og 2012 led nesten 870 millioner mennesker, eller en av åtte, av kronisk underernæring ifølge FNs nye sultrapport utgitt av tre FN-matvareagenturer.

Disse tallene er uakseptable, særlig fordi hele verdens nesten en milliard sultne mennesker kan løftes ut av underernæring for mindre enn én fjerdedel av den maten som går til spille i USA og Europa.

Mange kooperativer rundt omkring i verden arbeider for bedre forhold. Så hva er et kooperativ egentlig? Kort fortalt er det en forsamling menn og kvinner som går sammen om en felleseid, demokratisk kontrollert virksomhet, hvor profitt kun er én del av historien. Kooperativer setter mennesker før profitt og hjelper sine medlemmer med å oppnå sine felles sosiale, kulturelle og økonomiske mål og drømmer.

Verdens matvaredag ble lansert i 1979 på en konferanse arrangert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

For mere information om verdens matvaredag, besøk hjemmesidene til FAO eller Verdens matvareprogram.