FNs generalsekretær sier: «Det er enten reform eller sammenbrudd»

Generalsekretær António Guterres sier at det ikke finnes noe alternativ angående internasjonale institusjoner og uttaler «det er enten reform eller sammenbrudd.» 

I sin åpningstale under den generelle debatten blant verdensledere ved FNs generalforsamling påpekte han at mens verden har utviklet seg, har internasjonale institusjoner ikke klart å holde følge, noe som potensielt gjør dem til en del av problemet i stedet for løsningen. Da han presenterte sin årlige rapport om organisasjonens arbeid, understreket generalsekretæren behovet for å modernisere det flernasjonale systemet for å kunne håndtere samtidsproblemer. Han minnet verdensledere om åpningssitatene fra FN-pakten, der han vektla forpliktelsen til å « å redde kommende slektledd fra krigens svøpe 

«Når land bryter disse løftene, skaper de en verden med usikkerhet for alle,» sa han, og understreket at Russlands invasjon av Ukraina har alvorlige verdensomspennende konsekvenser.  

«Vi må ikke gi etter i arbeidet for fred – en fred i tråd med FN-pakten og folkeretten. Selv mens kampene pågår, må vi forfølge alle muligheter for å lindre lidelsen til sivile i Ukraina og utover,» la han til. 

FN-sjefen pekte også andre menneskelige lidelser som følge av konflikter og naturkatastrofer over hele verden, fra Sudan til Haiti, og fra Afghanistan til Myanmar. «Behovene øker, og finansieringen tørker opp. Våre humanitære operasjoner blir tvunget til å gjøre massive kutt,» sa han og oppfordret land til å øke finansieringen av FNs globale humanitære appell. 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19