FNs internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom

0
660
© Rotary international/Alyce Henson/ (CC BY 2.0). At the Bujo Primary School in Kasamu-Kyali, Mpigi District, Uganda, groups of children cluster in the schoolyard to eat their porridge lunch. The children here receive a free lunch five days a week during the school year

© Rotary international/Alyce Henson/ (CC BY 2.0). At the Bujo Primary School in Kasamu-Kyali, Mpigi District, Uganda, groups of children cluster in the schoolyard to eat their porridge lunch. The children here receive a free lunch five days a week during the school year

17. OKTOBER, 2013 – Ekstrem fattigdom tar hvert år livet av flere mennesker enn noen krig. Personer som lever i ekstrem fattigdom står hver dag overfor utfordringer når det kommer til anskaffelse av mat og husly. For å øke bevisstheten og støtte kampen mot fattigdom markeres, den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom i dag.

Årets tema er: «Sammen for en verden uten diskriminering: utvikling basert på erfaringer og kunnskap hentet fra personer som lever i ekstrem fattigdom.» Tema setter fokus på diskrimineringen personer som lever i ekstrem fattigdom møter hver dag grunnet deres livssituasjon. De marginaliseres til utkanten av samfunnet og tar ikke del i de politiske, økonomiske og sosiale sfærer i samfunnet. Personer som lever i ekstrem fattigdom mangler representasjon i programmer og beslutningsorganer som direkte og indirekte påvirker dem.

Til tross for gode intensjoner fra myndigheter, donorer, utviklings byråer og organisasjoner, overses innspill fra dem som lever i ekstrem fattigdom. Økonomisk vekst vil kun redusere fattigdom, bedre likeverd og produsere flere arbeidsplasser hvis den er inklusiv. Inkluderende økonomisk vekst er også en essensiell del av FNs tusenårsmål.

FNS generalsekretær Ban Ki-moon forklarte at det er essensielt å inkludere fattigdomsbekjempende tiltak i utviklingsplanene post-2015. «Den eneste måten vi kan avskaffe fattigdom med langsiktig virkning på, er å styre verden inn på en bærekraftig utviklingskurs.» uttalte han i anledning dagen, og la til: «vår imponerende prestasjon med å halvere antall fattige bør ikke blinde oss, eller stoppe oss fra å videre forbedre situasjonen for de 1.2 milliarder personer som fortsatt lever i ekstrem fattigdom. Alt for mange, spesielt kvinner og jenter, blir fortsatt nektet adgang til tilfredsstillende helsetjenester og sanitære forhold, kvalitets utdannelse og husly.»

I anledning årets tema oppfordret generalsekretæren til inkludering av personer som lever i ekstrem fattigdom, i kampen for avskaffelsen av fattigdom, han sa: «Vi må gjøre mer enn bare å lytte og handle på vegne av dem som lever i ekstrem fattigdom, vi må inkludere dem i arbeidet.»