«Vi må overholde den olympiske våpenhvilen»

0
774

av Ban Ki-moon 

De olympiske leker feirer den menneskelige ånden. Lekene bringer sammen atleter fra en myriade av ulike bakgrunner, kulturer og nasjonaliteter i en felles streben til å nå høyest—å løpe fortere, nå høyere, og sikte høyere. Men det virkelige utrolige ved disse lekene er evnen til å forene menneskeheten rundt allmenne ambisjoner: likhet, ærlig spill, sportsånd, toleranse og mer enn alt annet, fred.

Disse verdiene representerer drivkraften bak den olympiske bevegelsen, som bruker sport til å fremme en kultur av fred, velvære og menneskelig verdighet. Det er de samme idealene som bygger fundamentet for FN-pakten og dennes mål om å fremme menneskelig velferd, beskytte menneskerettigheter og øke den globale innsikten og det globale samarbeidet. Sammen utgjør den olympiske bevegelsen og FN et gullmedaljelag i kampen om å fremme menneskehetens mest dyrebare idealer.

Det synligste og mest umiddelbare uttrykket for dette lagarbeidet er den olympiske våpenhvilen, som kaller for et verdensomspennende opphold i alle kriger og fiendtligheter under lekenes varighet.

Selv om denne våpenhvilen ikke er varig, har den stort potensial. Den kan tilby en pause der de stridende kan overveie krigens tunge kostnader, det kan være en mulighet til å starte dialog, og en mulighet til å gi hjelp til befolkninger som lider. Det kan vise verden at fred er mulig i selv de mest uregjerlige situasjonene hvis vi virkelig arbeider mot det.

Men den olympiske våpenhvilen er bare meningsfull hvis den blir overholdt. Jeg slutter meg til Den internasjonale olympiske komité og FNs generalforsamling i å kalle på alle de som er i krig til å overholde denne våpenhvilen. La dem legge ned våpnene, om enn bare midlertidig, slik at menneskeheten kan oppnå en seier til og med før lekene begynner.