Generalsekretærens budskap: Internasjonal toleransedag

0
673

Toleranse gir en god basis for felles forståelse og respekt. Det er en holdning til livet som tillater den rike variasjonen av verdens kulturer å florere. Toleranse er også en hjørnestein for våre tiltak for å fremme global harmoni. Som det ble sagt i UNESCOs deklarasjon om prinsipper for toleranse,” gjør toleranse det mulig å erstatte en aggressiv kultur med en fredelig kultur.” 


 
Fremming av toleranse er spesielt viktig i dagens samfunn som preges av stadig mer globalisering, mobilitet og samhandling. Samtidig som mangfold er uvurderlig, kan det også være en kilde til spenninger. Toleranse kan stoppe potensielle konflikter. Det kan forhindre at teorier om raseoverlegenhet eller kulturell overlegenhet kan oppstå, og hjelper samfunn å komme over fordommer og negative stereotypier. Utdannelse er en av de beste måtene å forhindre intoleranse, gjennom å vise likheter mellom mennesker og spre en sunn respekt for kulturelle forskjeller.

Toleranse må ikke forveksles med likegyldighet. Å være tolerant betyr ikke å være passiv ovenfor rasisme og ekskludering, eller å se på mens minoriteter, flyktninger, og andre sårbare grupper står ovenfor misbruk. Toleranse betyr at alle må snakke ut på vegne av alle som er frarøvet sine fundamentale rettigheter og frihet.

På denne internasjonale dagen for toleranse, og dette året der vi feirer 60 års- jubileet til De universelle menneskerettighetene, ber jeg alle mennesker om å fornye sitt engasjement for toleranse. La oss bedre våre tiltak for å oppnå vårt lenge ettertraktede mål om en global kultur av harmoni og fred gjennom toleranse.

 

.