Vi må snakke om kreft

0
690
Flickr / wellcome images, 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Flickr / wellcome images, 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)
4. JANUAR, 2014 – Alle vet at kreft er alvorlig, men få vet hva sykdommen faktisk innebærer. Den er omringet av en rekke myter, misforståelser og stigma. Forskning, diskusjon og opplysningsarbeid er nødvendig for å bekjempe kreft, både i det globale nord og i det globale sør.

I dag er det Verdens kreftdag. I de fleste tilfeller er kreft et tabubelagt område og mennesker med kreft er ofte utsatt for stigma og diskriminering som kan hindre dem i å oppsøke helsetilbud. Selv i samfunn med høy grad av samspill mellom borgerne kan både kunnskapsnivået om kreft og villigheten til å snakke om temaet være lav.

Ved de fleste krefttyper eksisterer det forskjeller mellom utviklede og mindre utviklede land når det kommer til sykdomsutfall. Pasienter som lever med begrensede ressurser kan ofte lide unødvendig eller dø, grunnet mangel på kunnskap eller tilgang til behandling. Dette forekommer også i de tilfellene hvor pasienten i utgangspunktet kunne vært kurert.

Hele 85 % av de 275,00 kvinnene som dør av livmorhalskreft hvert år befinner seg i utviklingsland.

Den globale kreftepidemien er betydelig og er også i fare for å øke. De 1,5 millioner menneskelivene som går tapt hvert år kunne blitt reddet, hvis effektive tiltak var satt i kraft. Verdens helseorganisasjon er en aktiv promotør av kampanjen ”25 by 25”, hvor målet er å redusere tidlige dødsfall forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025.

På verdensbasis dør 7,6 millioner mennesker av kreft hvert år, hvorav 4 millioner regnes som tidlige dødsfall (i alderen 30 – 69 år).

Kreft er et alvorlig problem, også i de nordiske landene. I følge Kreftregisteret ble cirka 14 800 menn og 12 700 kvinner diagnostisert med kreft i 2009 og tallene er stadig økende.

En rapport fra Verdens helseorganisasjon som ble lansert i går anslår at antallet krefttilfeller vil øke med 70 % de neste to tiårene på verdensbasis, fra 14 millioner til 25 millioner nye tilfeller hvert år. Den største økningen vil finne sted i land med lave og middels inntekstnivåer.