FNs internasjonale ungdomsår starter 12. august 2010

0
585

 

null

Torsdag 4. februar

Den 18. desember 2009 vedtok FNs generalforsamling å opprette et internasjonalt ungdomsår for dialog og gjensidig forståelse. Året starter den 12. august og faller sammen med 25-års jubileumet til det første internasjonale ungdomsåret som ble holdt i 1885, med temaet deltagelse, utvikling og fred.

Det internasjonale ungdomsåret handler om å fremme deltakelse blant ungdom fra alle deler av samfunnet. FN oppfordrer alle sektorer i samfunnet til å samarbeide med ungdom og ungdomsorganisasjoner for å bedre forstå deres behov og bekymringer, og for å anerkjenne deres bidrag til samfunnet.

Med ønske om å spre ordet om det internasjonale ungdomsåret, er FN nå på jakt etter et godt slagord på 1-5 ord, som inkluderer årets tema: Dialog og forståelse. Det er mulig å sende inn forslag og stemme på ditt favorittslagord fram til 12. februar 2010 på facebook.

Kilde: UN Year of Youth