Generalsekretærens Op-ed for den internasjonale kvinnedagen

FNs generalsekretær, António Guterres, har publisert en Op-ed i anledning kvinnedagen 8. mars, hvor han fokuserer på kvinners deltakelse i teknologi og vitenskap.

Rundt om i verden forsvinner fremgangen for kvinners rettigheter foran øynene våre. De nyligste prognosene, som er basert på vår nåværende status, anslår at det vil ta ytterligere 300 år å nå full likestilling.

Dagens kaskadekriser, fra krigen i Ukraina til klimakrisen, rammer først og verst kvinner og jenter. Som en del av den globale motstanden mot demokrati, stilles det spørsmål rundt, og kvinner nektes rettigheter over, egne kropper og autonomi over eget liv.

To statistikker gjør mislykketheten vår svært tydelig:

Hvert tiende minutt blir en kvinne eller jente myrdet av et familiemedlem eller en intim partner.

Og en kvinne dør hvert annet minutt under graviditet eller fødsel. Det er mulig å forebygge majoriteten av disse dødsfallene.

António-Guterres-UN
António Guterres FNs generalsekretær. FN-foto/Mark Garte

På den internasjonale kvinnedagen må vi forplikte oss til å gjøre det bedre. Vi må snu disse forferdelige trendene og stå opp for livene og rettighetene til kvinner og jenter, overalt.

Dette er en av mine kjerneprioriteringer og en sentral planke i FNs arbeid rundt om i verden.

Fra Sør-Sudan til Myanmar støtter vi kvinner og jenter i krise, og sørger for at deres stemmer blir hørt i fredsprosesser.

Visegeneralsekretær Amina Mohammed besøkte nylig Afghanistan med et tydelig budskap til myndighetene: Kvinner og jenter har grunnleggende menneskerettigheter, og vi vil aldri gi opp å kjempe for dem.

I år fokuserer den internasjonale kvinnedagen på å lukke kjønnsgap i vitenskap, teknologi og innovasjon. Globalt er menn 21 prosent mer sannsynlig å være online enn kvinner – og over 50 prosent mer sannsynlig i lavinntektsland.

Men selv de rikeste landene går glipp av mye på grunn av kjønnsbaserte stereotypier og historiske skjevheter. Det er fortsatt et overveldende flertall av menn som jobber i teknologibransjen, og et enda større flertall med kunstig intelligens.

Big data er det nye gullet, og utgjør grunnlaget for dagens politiske og forretningsrelaterte beslutninger. Men det ignorerer ofte kjønnsforskjeller – eller lukker øynene fullstendig for kvinner.

Vi bør alle bli skremt av produkter og tjenester som baker inn kjønnsulikhet helt fra begynnelsen, og digitaliserer patriarkat og kvinnehat.

Denne verdens Silicon Valley må ikke bli Death Valleys for kvinners rettigheter.
Medisinske beslutninger basert på data fra mannlige kropper kan ikke bare skade kvinner, det kan være dødelig.

Diskriminering av kvinner i vitenskap og teknologi er resultatet av århundrer med patriarkat, diskriminering og skadelige stereotyper. Kvinner utgjør kun tre prosent av nobelprisvinnerne i vitenskapelige kategorier siden 1901. Og kvinner på nettet – inkludert forskere og journalister – er ofte målrettet utsatt for sexistiske hatefulle ytringer og overgrep for å kneble og påføre dem skam.

Men de vil ikke bli brakt til taushet. Kvinner og jenter overalt krever sine rettigheter, og deres ord gir gjenlyd over hele verden.

Vi trenger handling på flere fronter for å sikre at kvinner og jenter kan gi sitt fulle bidrag til verdens kunnskap gjennom vitenskap og teknologi.

Vi må bryte ned barrierer – fra diskriminerende data til stereotyper som fra en tidlig alder skyver jenter bort fra å studere vitenskapelige emner.

Beslutningstakere av alle slag må utvide kvinners deltakelse og lederskap i vitenskap og teknologi, gjennom kvotering om nødvendig.

De bør være kreative, utvide rekrutteringsprosessen, og ansette for ferdigheter. Og de må være vedvarende. Likestilling kommer ikke til å skje av seg selv, det må prioriteres og følges. Denne tilnærmingen får resultater i FN, hvor vi har vår egen strategi for likestilling blant våre ansatte.

Vi trenger også tiltak for å skape et trygt digitalt miljø for kvinner, og for å holde gjerningsmennene for online misbruk, og de digitale plattformene som muliggjør dem, ansvarlige.

FN samarbeider med regjeringer, sivilsamfunn, privat sektor og andre om etiske retningslinjer som tar sikte på å redusere skade og øke ansvarlighet på digitale plattformer, samtidig som ytringsfriheten forsvares.

Kvinners rettigheter er ikke en luksus som kan vente til vi løser klimakrisen, får slutt på fattigdommen og skaper en bedre verden.

Investering i kvinner og jenter er den sikreste måten å løfte alle mennesker, lokalsamfunn og land, og for å oppnå 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. La oss sammen jobbe for en mer inkluderende, rettferdig og fremgangsrik verden for kvinner og jenter, menn og gutter, overalt.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19