FNs klimasjef oppfordrer alle land til økt innsats

0
614

FNs klimakonferanse Tianjin, Kina 4. oktober 2010- Med mindre enn to måneder til FNs klimatoppmøte i Cancun oppfordrer en av FNs klimasjefer alle nasjoner til å jobbe sammen og finne en felles plattform slik at resultatet av klimatoppmøte i Mexico blir en konkret handlingsplan.

”Regjeringer har igjen tro på forhandlingsprosessen, men de må sørge for at resten av verden også har tro på at klima endringer kan bekjempes”, sa Christiana Figueres, i FNs Rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC).

3000 deltakere fra over 170 land har samlet seg i Tianjin i Kina, for å inngå forhandlinger i forkant av klimatoppmøte i Cancun 29. november.

”Deltakerne må bli enige om hva som er gjennomførbart i Cancún og hvordan det er mulig å oppnå politisk” understreket Figueres.

I følge Figueres er det enighet om at toppmøte i Mexico kan føre til en plan som inneholder konkrete tiltak for hvordan klima endringer kan bekjempes.

Dette kan innebære opprettelsen av et nytt globalt rammeverk som hjelper land til å omstille seg til klimaendringer, distribusjon av ny teknologi til utviklingsland, og opprettelsen av et pengefond som er øremerket utviklingsland og deres kamp mot klimaendringer.

”Vi har ingen garanti for at toppmøte i Cancun resulterer i detaljerte avtaler, men det er viktig at avtalene som inngås er altomfattende, resultatorienterte, og legger grunnlaget for forpliktelser både i kort og et langtidsperspektiv”, sa sjefen for UNFCCC.

Videre sa hun at det er temaer land er uenige om, i hovedsak temaer som omfatter ansvarsfordelig både nå og i fremtiden, men uenighetene var ikke uovervinnelige.

”Regjeringer er klare til å diskutere vanskelige temaer, og nå må de bygge broer seg imellom for at utfallet av toppmøte i Cancun skal bli en suksess. Oversvømmelsen i Pakistan, skogbrannene i Russland og gjørmeskred i Kina viser hvor farlig klima endringer er. Ingen ønsker flere utsettelser. Nå er vårt felles ønske økt innsats fra alle parter”, sa Figueres.