Sjøgress: 10 fakta om en truet havplante

Sjøgress, ofte beskrevet som havets «lunger», er en viktig del av sjølandskapet. Denne blomstrende marine planten finnes i grunt vann og er vert for et spektakulært utvalg av sjøliv, noe som gir flere fordeler for livet over og under vann.

Imidlertid er denne planten, som ofte blir oversett, truet. For å markere den viktige rollen den spiller, markerer FN offisielt verdens sjøgressdag for første gang 1. mars 2023. Her er 10 fakta om den viktige planten.

  1. Sjøgress finnes over hele verden, fra tropene til polarsirkelen

Svaiende forsiktig under havoverflaten; sjøgress finnes i kystområdene i 159 land på  seks kontinenter, og dekker et område på rundt 300 000 km2. Mer enn en milliard mennesker bor innen 100 km fra en sjøgresseng.

  1. Det finnes 72 forskjellige sjøgressarter i verden

Sjøgress, som ikke er det samme som tang, utviklet seg for over 70 millioner år siden fra terrestrisk gress. I Europa er eksempler på sjøgress Zostera marina og Zostera noltii, kjent som ålegress. De finnes ofte i skjermede områder som havner, elvemunninger, laguner og bukter.

Seagrass-UN
© Benjamin L. Jones/Unsplash
  1. Sjøgress er avgjørende for marint biologisk mangfold

Sjøgressenger gir mat og ly for sjølivet, inkludert truede arter som sjøhester og skilpadder. Planten holder havene rene og sunne ved å absorbere skadelige næringsstoffer og redusere forekomsten av patogene marine bakterier med 50%. Sjøgress fungerer også som en forsuringsbuffer, og beskytter sårbare økosystemer og arter, som korallrev.

  1. Sjøgress er også viktig for livet på land

Sjøgress kan leve under vann, men forbedrer livet vårt på land. For eksempel spiller sjøgressenger en viktig rolle i å beskytte våre kystområder mot erosjon, stormer og flom når de absorberer virkningen av bølger.

Sjøgressenger er også hjemsted for mange av fiskene vi spiser, inkludert torsk. Mange næringer, blant annet fiske og turisme, er avhengige av sjøgress. 20% av verdens største fiskerier støttes av denne marine planten.

COD-SDG
©Torsk. Hans-Petter Fjeld

Sjøgress brukes også som ingrediens i et bredt spekter av varer og tjenester, fra legemidler til materialer og mat slik som japansk sake.

  1. Sjøgress kan hjelpe oss med å takle klimaendringene

Sjøgress bidrar til å redusere effektene av klimaendringer gjennom karbonbinding. Til tross for at de bare dekker 0,1% av havbunnen, er sjøgressenger utrolig effektive karbonvasker og lagrer opptil 18% av verdens havkarbon.

  1. Sjøgressenger er blant de minst beskyttede kystøkosystemene

Bare 26% av registrerte sjøgressenger faller innenfor marine beskyttede områder, sammenlignet med 40% av korallrev og 43% av mangrover.

  1. Sjøgress har gått ned globalt siden 1930-tallet

Nesten 30% av de globale sjøgressområdene har gått tapt siden slutten av det nittende århundre. Anslagsvis 7% av dette viktige habitatet forsvinner hvert år. Dette tilsvarer å miste en fotballbane med sjøgress hvert 30. minutt.

Tampabay-SDG-UN
© Tampa Bay Estuary/Unsplash
  1. Menneskelig aktivitet truer sjøgress

De største truslene mot sjøgressenger inkluderer urban-, industriell- og landbruksavrenning, kystutvikling, mudring, uregulert fiske, og båtvirksomhet og klimaendringer.

  1. Sjøgress kan hjelpe oss med å nå bærekraftsmålene

Bevarings- og restaureringsprosjekter for sjøgress er knyttet til flere bærekraftsmål, inkludert følgende om klimaendringer, bærekraftige byer og
samfunn, og livet under vann.

Seagrass-UN
© Benjamin L. Jones/Unsplash
  1. En global innsats for å gjenopprette sjøgress begynner

Som en del av FNs tiår for restaurering av økosystemer, er et verdensomspennende press for å gjenopplive naturområder i gang. Å reversere nedgangen i sjøgress vil kreve en internasjonal innsats. Fra Gazi Bay, i Kenya, til Maputo Bay, i Mosambik, helt til Dale Bay i Wales, øker prosjekter for restaurering av sjøgress tempoet.

Finn ut mer:

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19