Beskjed fra FNs Generalsekretær på verdens Internasjonale Ungdomsdag – 12. August 2011

0
639
International Year of Youth Logo 2010-2011

International Year of Youth Logo 2010-2011“Å forandre verden” er mer enn bare temaet for dette årets Internasjonale Ungdomsdag, det er et pålegg som bør inspirere unge mennesker til alle tider.

Alt for mange av verdens rundt en milliard unge mennesker mangler utdannelse, frihet og mulighetene de fortjener. Men selv med disse hindrene – og noen ganger på grunn av dem – mobiliserer unge mennesker i økene grad for å bygge en bedre fremtid. De siste årene har de oppnådd imponerende resultater, veltet diktatorer og sendt bølger av håp rundt om i hele verden.

Unge mennesker har en gave i sine åpne sinn og et godt øye til nye trender, og de bringer sin energi, ideer og mot til noen av de mest komplekse og viktige utfordringene som menneskeheten møter i dag. De forstår ofte bedre enn eldre generasjoner at vi kan overskride våre religiøse og kulturelle forskjeller i søken etter våre felles mål. De står opp for rettighetene til de undertrykkede, inkludert de som lider under diskriminering basert på sitt kjønn, rase og seksuell legning. De konfronterer sensitive spørsmål for å kunne stoppe spredningen av HIV. Og de er ofte ledende talsmenn for en bærekraftig og grønn utvikling.

Det internasjonale samfunn må fortsette å jobbe sammen for å utvide horisontene og mulighetene for disse unge kvinner og menn og svare på deres legitime krav på verdighet, utvikling og anstendig arbeid. Ikke å investere i ungdommen er dårlig økonomisk sans. Investering i unge mennesker vil gi enorm avkastning i en bedre framtid for oss alle.

Denne dagen markerer slutten på den Internasjonale Ungdomsdagen, en milepæl i globalt påvirkningsarbeid av og for verdens unge. Mitt håp er at denne erfaringen nå vil gi et fundament for å gå enda lengre i å utvikle talentene og bruke energien til unge mennesker. Til dem sier jeg: dere har muligheten til å forandre verden. Grip den muligheten.