FNs konferanse om klimaforandringer (COP/CMP)

0
715

Forhandlingsprosessen om klimaforandringer foregår gjennom flere sesjoner på Partskonferansen (COP) til FNs Klimakonvensjon (UNFCCC). Partene møtes hvert år for å gjennomgå implementeringen av konvensjonen. På COP-møtet foretas avgjørelser og resolusjoner vedtas, som senere blir publisert i COP sine rapporter. Etterfølgende avgjørelser som vedtas danner et detaljert sett av regler for praktisk og effektiv anvendelse av Klimakonvensjonen.  

COP tjener som møtet til partene i Kyoto-protokollen (CMP), og det foretas også beslutninger og vedtak om gjennomføringen av denne. 

Uttrykk for interesse av å holde en klimakonferanse kommer fra regjeringene i mulige vertsland, og bestemmelsen foretas på konferansen mellom partene. 

Høytstående tjenestemenn har deltatt på alle konferanser inntil nå, et sted mellom 70 og 100 ministre og senioroffiserer har deltatt hver gang, ofte mot slutten av forhandlingene. Dette innebærer også ofte en åpnings- eller velkomstbegivenhet der statsledere og FNs generalsekretær deltar.