Oransje dag: Ikke like sjelden som tiger’n

0
679
Burkas in Reykjavik compressed

Burkas in Reykjavik compressed

Burkakledde kvinner er sannsynligvis et like sjeldent syn i Reykjaviks gater som løver og tigre. Derfor var det ikke så merkelig at den islandske UN Women-komiteens PR-stunt på oransje dag den 25. august tjente sitt formål: å rette oppmerksomhet mot kvinners sitasjon i Afghanistan.

Kampanjen til UN Women og FNs generalsekretær, UNiTE – Stopp vold mod kvinner, har utropt den 25. i hver måned til oransje dag. Den første oransje dagen i rekka ble arrangert den 25. juli, og opplegget gjentas hver måned frem til FNs kvinnekommisjons 57. samling som avholdes i mars neste år.

Målet er å øke oppmerksomheten rundt vold mod kvinner og jenter, ikke bare én gang i året den 25. november, som er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mod kvinner, men hver måned.

På de oransje dagene oppfordres folk til å ha på seg noe oransje for slik å rette oppmerksomheten mot vold mod kvinner.

På den andre oransje dagen i rekka besluttet islandske UN Women å fokusere på situasjonen for kvinner i Afghanistan, og mange butikker deltok i kampanjen ved å ikle både ansatte og utstillingsdukker oransje. En kampanjemedarbeider ikledd burka tiltrakk forbipasserendes oppmerksomhet mens UN Women delte ut brosjyrer. Noen butikker donerte til og med en prosentandel av inntektene til formålet.

Mange har delt bilder med UN Women på Facebook, som kan ses her.

– Responsen har vært fantastisk, mye bedre end vi hadde forventa, sier Inga Dóra Pétursdóttir, leder av UN Women Island.
– Vi ble overraskede over å se hvor stor innsats butikkeierne i Reykjaviks største handlegate var villige til å legge ned, med vindusdekor i oransje, og også hvor mange som ikledde seg fargen den dagen. Det var også interessant å se folks reaksjoner på burkaene.

Island har i likhet med de andre nordiske landene et velfortjent rykte som et av de rikeste, tryggeste, mest velutdannede og mest demokratiske landene i verden.  Men vold mot kvinner respekterer verken økonomiske, kulturelle eller geografiske skillelinjer.

– På Island oppga 42 prosent av alle kvinner i 2010 å ha opplevd en form for vold etter fylte 16 år. Fem prosent var gravide og i 24 prosent av tilfellene var barna til stede under voldsutøvingen (norden.org)

– I 2010 kjente 33 prosent av den danske befolkningen til én eller flere kvinner i familien eller i den nærmeste vennekrets som opplevde vold i hjemmet. Dette er høyere end EU-gjennomsnittet som er på 25 prosent (Eurobarometer).

– I Finland blir mindre enn én prosent av all seksuell vold begått i hjemmet anmeldt til politiet. I 2010 mottok politiet 33 saker om voldtekter hvor offeret og overfallsmannen var i et forhold. Dette til tross for at nesten 6.500 kvinner hvert år utsettes for seksualisert vold i sine forhold (Amnesty International).

– I Sverige ble det i 2011 rapportert om 27.972 tilfeller av vold mot kvinner over 18 år. 85 prosent av gjerningsmennene var menn. I 60 prosent av disse sakene (50 prosent i 2010) var offer og gjerningsmann i et nært forhold. Brottsförebyggande Rådet, Brå, anslår at kun hvert femte tilfelle blir rapportert.

Med andre ord: i vår del av verden er burkaer kanskje like sjeldne som tigere og løver, men vold mod kvinner er det desidert ikke.