Ingen tegn til bærekraftig kursendring

0
711
geo-5

geo-5
Verdens fortsetter sin ferd mot en usikker framtid, til tross for over 500 internasjonale avtaler for å sikre bærekraftig forvaltning av miljøet og forbedring levekår , ifølge en ny studie fra FNs utviklingsprogram (UNEP).

Den femte utgaven av «Global Environmental Outlook (GEO-5) utgitt i forkant av Rio+20 toppmøtet har vurdert 90 av de viktigste miljømessige målsetnigene og konkluderer med at kun fire av disse målsetningene er oppnådd.

(1) Stans i produksjon og bruk av kjemikalier som ødelegger ozonlaget, (2) fjerning av bly i drivstoff, (3) økt tilgang på rent vann og (4) økt forskning på hvordan forurensning rammer livet i havet. Se hele rapporten her: www.unep.org/geo/pdfs/geo5/Progress_towards_goals.pdf .

Noe framgang kan spores blant 40 mål, som flere nasjonalparker og at arbeidet med å redusere avskogingen har lykkes noen steder.

For 24 målsetninger har det vært liten eller ingen fremgang, inkludert bestrebelsene på å unngå klimaendringer, stanse utryddelse av viktige fiskebestander og ørkenspredning.

For resten vet man for lite eller slår fast at farten i ødeleggelsene øker, som eksempelvis bestrebelsene på å redde korallrevene.

Rapporten advarer om at hvis menneskeheten ikke umiddelbart endrer sin adferd, vil en rekke kritiske terskler passeres, og raske og irreversible endringer ramme økosystemer på en måte som vil bli kritisk for menneskenes tilgang på mat.

«Fortsetter vi i samme retning, hvis nåværende produksjonsmønstre og vårt forbruk av naturressurser fortsetter slik, så må verdens regjeringer etter hvert måtte forholde seg til ødeleggelser og endringer av uante dimensjoner», sier FNs visegeneralsekretær og UNEPs administrerende direktør Achim Steiner.