FN’s matvareprogram ber om mer støtte til fleksible bidrag

I 2019 mottok FNs matvareprogram (WFP) NOK 3,8 milliarder i fleksible midler. Dette utgjør fem prosent av WFPs sammenlagte bidrag og er langt under rekorden på 19 prosent i 2002.

Fleksible midler, eller ikke-øremerkede bidrag, gir WFP muligheten til å bestemme hvor og hvordan penger skal brukes. Det gir WFP fleksibiliteten de trenger for å respondere raskt til ekstraordinære behov og flere store sultkriser verden over. Det gjør at WFP også kan finansiere glemte kriser, og levere svært viktig matvareassistanse til de som trenger det aller mest.

«Fleksible midler tillater oss å være mer effektive. Vi kan respondere raskere, redusere kostnader og sikre maksimal effekt av hver krone vi mottar. Enkelt sagt, denne formen for finansiering betyr at vi kan redde og forandre flere liv hvert år,» sier WFPs leder, David Beasley.

Nivået av fleksible midler til WFP faller og utgjorde kun fem prosent av alle midler gitt til organisasjonen i 2019. Reduksjonen går imot målene til «Grand Bargain»-avtalen, som ble vedtatt under World Humanitarian Summit i 2016. Ledende giver-regjeringer forpliktet seg til å gradvis øke fleksibel finansiering, med et mål om at det vil utgjøre 30 prosent av global humanitær finansiering i 2020.

«Givere av fleksible midler er sanne helter -de fremmer effektivt samarbeid og ambisiøse partnerskap for å skape en permanent forskjell i livene til de menneskene vi bistår. Jeg oppmuntrer WFP-givere å øke andelen fleksible midler de bidrar med, som en del av deres sjenerøse støtte,» sier  Beasley.

I 2019 var Sverige, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Norge, Danmark, Australia, Canada og Irland blant de største giverne av fleksible midler, mens Sveits, Belgia, og Tyskland de største giverne til WFPs livreddende finansieringsmekanisme – Immediate Response Account – som tillater WFP å respondere raskt ved kriser. I Zimbabwe hjelper fleksible midler WFP å redde liv, da 7,7 millioner mennesker er rammet av landets verste sultkrise på ti år. I Cox’s Bazar i Bangladesh, der en million Rohingya-flyktninger har søkt tilflukt, har fleksible midler gjort det mulig for WFP å fortsette livreddende assistanse i leirene gjennom matdistribusjon og E-kuponger, slik at flyktninger selv kan betale for sine essensielle behov. I Colombia bidrar fleksible midler til utdeling av matavareassistanse til sårbare venezuelanske migranter.

_____________________________________________________________________

FNs matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon som redder liv i nødsituasjoner, skaper velstand og støtter en bærekraftig fremtid for mennesker som er rammet av konflikter, katastrofer og klimaendringer. Norge er blant WFPs viktigste givere av kjernebidrag. Kjernebidrag gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre bistand til de som trenger det mest.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19