Fokus på tilbakeholdt og savnet FN-personell i dag

0
633

25. mars
 
Den internasjonale dagen for solidaritet med tilbakeholdt og savnet personell trekker oppmerksomhet til den risikoen FN-personell og fredsbevarende personell, NGO-arbeidere og journalister møter hver dag. I sin beskjed på denne dagen sier generalsekretær Ban Ki-moon at fokuset må være på å forsikre at alt av FN-personell og tilknyttet personell har den beskyttelse de trenger for å utføre sitt livsviktige arbeide verden over.

I perioden fra juni 2007 til juni 2008 ble 160 personer arrestert av lokale myndigheter og 39 ble tatt i varetekt av ikke-statlige aktører. Minst 19 FN-ansatte er fremdeles under arrest, tilbakeholdt eller savnet. ”Jeg oppfordrer medlemsstater og ikke-statlige aktører om å sette dem fri umiddelbart” sier Ban.

Den internasjonale dagen 25. mars markerer også årsdagen for bortføringen av Alec Collet av væpnede menn for 24 år siden. Han ble tatt fra sin bil nær flyplassen i Beirut. Collett, som er tidligere direktør av FNs informasjons kontor og journalist, var på et oppdrag for FNs støtte- og arbeidsorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA). Hans sak er fremdeles uløst.

Ifølge generalsekretæren har 150 medlemsstater fortsatt ikke ratifisert konvensjonen om sikkerheten til FN-personell og tilknyttet personell, som ble vedtatt i 1994. Bare 16 medlemsstater har ratifisert den valgfrie protokollen til konvensjonen som ble vedtatt i 2005, og forhindrer dermed dette viktige instrumentet fra å tre i kraft.  

 FNs generalsekretær Ban Ki-moon 

FN Foto/Mark Garten