FN-kampanjen ‘UN WORKS’

0
856

 workslogo_a.gif

FN har lansert en langsiktig strategi med en tilhørende kampanje under mottoet "UN WORKS" for å øke oppmerksomheten rundt og støtten til FN.

Kampanjen åpner med en plakatserie som illustrerer FNs viktigste arbeidsområder. I tillegg er det knyttet egne fakta-ark til plakatene. Disse gir utfyllende informasjon om FNs arbeid rundt om kring i verden, og kan brukes selvstendig, eller sammen med plakatene. Fakta-arkene finner du her

http://www.un.org/works/index.html

Plakatserien kan bestilles gratis fra FNs informasjonskontor så langt lageret rekker.

Vil du bestille? Kontakt oss på [email protected].