Fokus på utvikling, Iran og Syria

0
679
Mr. Reinfeldt, Prime Minister of Sweden addressed the General Assembly lst night. UN Photo/Sarah Fretwell

Mr. Reinfeldt, Prime Minister of Sweden addressed the General Assembly lst night. UN Photo/Sarah Fretwell
25. september, 2013 – I anledning fortsettelsen av FNs årlige generaldebatt, har politiske ledere og høytstående offentlige tjenestemenn samlet seg i New York for å fortsette diskusjonene vedrørende utviklingsplanene post 2015, Iran og Syria er også på agendaen.

Alles oppmerksomhet var rettet mot representantene fra USA og Iran. Mange observatører var spente på om man ville se en oppmykning i forholdet mellom de to landene som ikke har hatt diplomatiske bånd siden 1979. Irans President Hassan Rouhani talte etter USAs president Barack Obama, og uttalte at han hadde lyttet nøye til Obamas tale, han la til at han håpet USA ville: «avstå fra å følge de kortsiktige interessene til krigsglade pressgrupper», han la også til: «Vi kan sammen komme til enighet om et rammeverk for å jobbe gjennom våre ulikheter».

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt er den første av de nordiske lederne til å adressere generalforsamlingen. Han fokuserte på likestilling, demokrati og frihandel som avgjørende faktorer for menneskelig og økonomisk utvikling.
«Det er vår tro at ved å sikre likestilling, kan man også sikre et lands produktivitet, økonomi og rettsstat,» sa Reinfeldt. Han uttalte også at demokratiet er nøkkelen til å oppnå en bærekraftig utvikling. Han la til at nesten en tredjedel av verdens befolkning lever under et autoritært styre, noe han betegnet som «en avgjørende barriere for videre utvikling».

Vedrørende frihandel og konkurranse uttalte Reinfeldt at proteksjonisme er en dyr affære som løfter priser, men på samme tid senker levestandarden. «La meg illustrerer med et slående eksempel,» la han til. «I følge Verdens handelsorganisasjon (WTO), betaler forbrukere og myndigheter i rike land $350 milliarder hvert år i støtte til agrikultur. Dette er nok til å fly deres 41 millioner melkekuer verden rundt på første klasse.»