På tide å stumpe røyken

0
711
4946698922 4a1a83472d z

4946698922 4a1a83472d z
31. MAI, 2014 – Fra Humphrey Bogart til Tony Soprano, røyking har lenge vært en integrert del av popkulturen.

Men forestillingen om røyking som noe kult og karismatisk holder på å endre seg. I dag har røykpakkene påklistret advarsler om konsekvensene av røyking. Noen land har til og med bilder av risikoene som kan følge, hjerteproblemer, impotens, pusteproblemer.

I dagens popkultur er røyking forbeholdt anti-helten. Denne forestillingen er uttrykket i nytt lovverk, røyeforbud, høyere beskatning og folkeopplysningskampanjer. I både filmene og i virkeligheten ser man en holdningsendring, ettersom konsekvensene av røyking nå er udiskutable.

Til nå har tobakkskontrollaktiviteter fokusert på beskatning, støtte ved røykeslutt, advarsler på røykpakkene og reduksjon av steder hvor tobakk kan bli brukt lovlig. Året Verdensdag mot tobakk sikter på en fundamental denormalisering av tobakkbruk.

Den globale tobakkepidemien dreper tilnærmet 6 millioner mennesker hvert år og mer enn 600 000 ikke-røykere dør av passiv røyking. Hvis vi ikke handler kommer 8 millioner mennesker  til å dø årlig innen 2030. Mer enn 80 % av disse er dødsfallene kommer til å skje i lav- og middelsinntektsland.

Verdens helseorganisasjon og dets partnere oppfordrer i dag alle røykere til å stumpe røyken – en gang for alle.