Forbud mot atomvåpen trer i kraft

FNs Generalsekretær António Guterres ønsker ikrafttredelsen av traktaten om forbud mot atomvåpen velkommen.

Traktaten er den første multilaterale atomnedrustningsavtalen på over to tiår.

«Traktaten er et viktig skritt mot målet om en verden fri for atomvåpen, samtidig som det er en manifestering av den brede multilaterale støtten til nedrustning av atomvåpen,» uttalte Guterres i en videomelding.

«Vitnesbyrd fra overlevende etter atomeksplosjoner og atomprøvesprengninger styrket det viktige moralske budskapet bak traktaten. At avtalen nå trer i kraft, er en hyllest til deres varige pågangsmot i arbeidet om å informere om konsekvensene av atomvåpen.»

Se Generalsekretærens tale her:

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19