«Forferdelig år» for barn som er fanget i konflikt – angrep på sykehus og skoler doblet

Brudd på folkeretten knyttet til barn og væpnet konflikt fortsetter å ha en «ødeleggende effekt», sa FNs øverste ansvarlige på området tirsdag.

FNs spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt, Virginia Gamba, presenterte generalsekretærens årsrapport for 2022. Rapporten viser at det totalt ble begått 27 180 alvorlige brudd, en økning fra året før. Samlet har det vært en økning på 112 prosent i antall angrep på skoler og sykehus fra 2021.

De registrerte bruddene refererer kun til bekreftet informasjon, og antallet er sannsynligvis mye høyere. De omfatter fire kategorier, som er rekruttering og bruk av barn i væpnede grupper eller styrker, drap og lemlestelse, voldtekt og seksuell vold og bortføringer.

To tredjedeler av overgrepene gjaldt gutter, fordelt på 24 ulike konfliktsituasjoner. Totalt så ble 8 831 barn drept eller lemlestet, og ytterligere 7 622 ble rekruttert av væpnede grupper eller styrker.

De største bruddene på menneskerettighetene

På en pressekonferanse i New York fortalte Gamba at landene med flest brudd var Den demokratiske republikken Kongo, Israel, Palestina, Somalia, Syria, Ukraina, Afghanistan og Jemen.

«Overvåking og verifisering av alvorlige brudd er fortsatt ekstremt utfordrende, blant annet på grunn av begrenset tilgang, noe som fører til underrapportering av slike brudd og en økning i antall verifiserte brudd i 2022», står det i rapporten.

Myanmar, Sør-Sudan og Burkina Faso var de landene der «den verste forverringen» fant sted.

Gamba lå til at russiske styrker og deres tilknyttede væpnede grupper i Ukraina blir beskrevet som betydelige overtredere i vedlegget i rapporten. Dette er på bakgrunn av deres angrep på sykehus og skoler under invasjonen av Ukraina, samt grunnet flere drap av barn under militære operasjoner.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19