Forventet dobling av antall diabetikere innen 2030

0
675
Diabetes

Diabetes

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at mer enn 246 millioner mennesker verden over har diabetes. Dette tallet forventes å fordobles innen 2030, med mindre noe gjøres. Hvert år dør 3,4 millioner av komplikasjoner forårsaket av for høyt blodsukker. Nær 80 % av alle diabetesdødsfall forekommer i lav- og mellominntektsland.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier i sin melding på verdens diabetesdag 14. november at diabetes er et utviklingsspørsmål.
– De fattige er uproporsjonalt utsatt, og familiene som rammes skyves ofte lenger inn i fattigdommen. Diabetes belaster også de nasjonale helsesystemene og kan reversere hardt tilkjempede utviklingsfremskritt.

WHO forutser at antall diabetesdødsfall vil øke med to tredjedeler mellom 2008 og 2030.

Diabetes er en kronisk lidelse som forekommer når bukspyttkjertelen ikke produserer nok insulin, eller når kroppen ikke klarer å nyttiggjøre seg insulinet den produserer. De fins to hovedtyper diabetes. Årsaken til type én-diabetes er ikke kjent, og sykdommen kan ikke forebygges med den kunnskapen vi har i dag. Type to-diabetes utgjør 90 % av alle verdens diabetestilfeller, og skyldes i hovedsak overflødig kroppsvekt og fysisk inaktivitet.

Et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, å holde en normal kroppsvekt og å unngå tobakksbruk kan forebygge eller utsette type to-diabetes. 

Diabetesdagen feires 14. november for å markere fødselsdagen til Frederick Banting, som sammen med Charles Best spilte en avgjørende rolle i oppdagelsen av insulin i 1922 – en livreddende behandling for diabetespasienter.