Viktige fremskritt for tusenårsmålene ifølge fersk FN-rapport

0
629
Rapporten om oppfyllelse av tusenårsmålene for 2012 ble lagt frem 2. juli.

Rapporten om oppfyllelse av tusenårsmålene for 2012 ble lagt frem 2. juli.
Årets rapport om tusenårsmålene, den såkalte MDG Report 2012, ble lansert mandag 2. juli av FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Rapporten viser at viktige framskritt er oppnådd innen flere områder.

Delmålet om å halvere ekstrem fattigdom er nådd fem år før 2015-fristen. Det samme gjelder målet om å halvere andelen mennesker som lever uten stabil tilgang til forbedret drikkevann. Livsvilkårene til flere enn 200 millioner mennesker bosatt i slumområder er blitt forbedret – noe som utgjør det dobbelte av målet for 2020. Like mange jenter som gutter ble innskrevet i grunnskolen – innskrivingstallene økte spesielt i Afrika sør for Sahara, og vi har sett akselererende fremgang når det gjelder å redusere barne- og barselsdødelighet. Vesentlig fremgang er også oppnådd når det gjelder å vinne tilgang til HIV-behandling og i kampen mot tuberkulose og malaria.

”Disse resultatene representerer en enorm reduksjon av menneskelig lidelse og er en klar bekreftelse på den tilgangen som tusenårsmålene skisserer,” erklærte Ban Ki-Moon i sitt forord til tusenårsrapporten.

Tusenårsmålene er fortsatt stilt overfor utfordringer, og det internasjonale samfunn oppfordres til å leve opp til sine forpliktelser. ”Framgangen var ujevnt fordelt mellom – og i  – regioner og land. I tillegg har framgangen for noen tusenårsmåls tilfelle avtatt etter de mange krisene i 2008-2009,” poengterte Sha Zukang, undergeneralsekretær for økonomiske og sosiale forhold, i sin oversikt over rapporten. Det er ikke blitt oppnådd nok fremgang når det gjelder å øke antallet anstendige jobber, redusere barselsdødelighet og avskaffe sult.

”Videre suksess avhenger av i hvilken grad det åttende tusenårsmålet oppnås – det globale partnerskapet for utvikling,” erklærte Ban. Både Ban og Sha understreket viktigheten av å oppnå likestilling mellom kjønnene for å kunne komme videre.

”Den nåværende økonomiske krisen som tynger mange av verdens industriland kan ikke få bremse eller reversere fremgangen som er blitt gjort. La oss bygge videre på de fremskritt vi har oppnådd så langt, og la oss ikke gi oss før alle tusenårsmålene er oppnådd,” erklærte Ban.

Den fulle rapporten og diagrammet over utviklingen finnes på FNs portal for alle tusenårsmålene.

For ytterligere informasjon, kontakt Trygve Ølfarnes på den nordiske avdelingen for FNs utviklingsprogram UNDP.  Mail: [email protected]