Finland: “Vi vil lykkes eller gå under, sammen”

0
663
UN Photo/JC McIlwaine

UN Photo/JC McIlwaine
30. SEPTEMBER, 2013 – Trettitre globale ledere har enda ikke holdt sin tale i generalforsamlingen. Blant disse landene er Saudi Arabia, Eritrea og Island. Land verden over har oppfordret til en ambisiøs, bærekraftig og langsiktig post-2015 utviklingsplan. Temaet for den 68 generalforsamlingen er: «Utviklingsplan post-2015: la oss legge grunnlaget!». Temaet vil sette dagsorden for å utarbeide en plan for hvordan man kan utrydde fattigdom og tilhørende negative konsekvenser etter år 2015 og tusenårsmålene.

«I den nærmeste fremtid er det forventet at vi skal bli enige om en ny utviklingsagenda, et nytt sett med mål, som jeg mener skal bli kalt de bærekraftige utviklingsmålene,» sa utenriksminister Erkki Tuomioja under sin tale i generalforsamlingen. «stilt ovenfor klimaendringer på fremmarsj og det økende tapet av biologisk mangfold, har vi kun et fåtall tiår på å nå økologisk, sosial og økonomisk bæredyktighet…Vi kommer enten til å lykkes med dette sammen, eller gå til grunne sammen,» uttalte han.

Den Portugisiske utenriksministeren Rui Machete oppfordret til en bredere og mer inklusiv strategisk visjon. «Vi må gå videre forbi det internasjonale forholdet mellom donorer og mottakere gjennom etableringen av partnerskap med involveringen av nye internasjonale aktører.» sa han i sin tale.
Kapp Verdes statsminister Jose Maria Pereira Neves beskrev klimaendringene som et «pressende problem i vår tid» som bør bli adressert raskt og med en stor ansvarsfølelse. Tema fortjener en stor del av fokus i utviklingsplanene post-2015, ettersom konsekvensene vil påvirke matsikkerhet og havforsuring, forverre sosiale spenninger og kan være starten på nye regionale og nasjonale konflikter.

Azerbaijans utenriksminister Elmar Maharram Oglu uttalte at et av nøkkelpunktene i utviklingsplanene post-2015 bør være informasjon og kommunikasjons teknologi (ICTS), «som er en drivende faktor når det kommer til utvikling og fremskritt.»