Hvert barn teller

0
716
UN Photo/Marco Dormino

UN Photo/Marco Dormino
30. JANUAR, 2014 – Det er snart 25 år siden barnas menneskerettighetskonvensjon kom til, siden den gang har det blitt gjort store fremskritt når det kommer til å nå barn som tidligere ikke ble nådd av humanitær hjelp. For å nå enda flere barn må vi fokusere på ulikheter og forskjeller, forklarer en ny rapport fra UNICEF.

FNs barnefond (UNICEF) fremhever viktigheten av data og dets innsamling for å oppnå flere fremskritt for barns situasjon og avdekke ulikhetene som påvirker så mange barns hverdag.

«Data har gjort det mulig å redde og forbedre millioner av barns liv, dette gjelder spesielt de mest belastede barna,» sa Tessa Wardlaw, leder for UNICEFs data- og analyseenhet. «Videre fremskritt kan kun oppnås hvis vi vet hvilke barn som er mest neglisjert, hvor jenter og gutter ikke går på skole, hvor sykdom florerer og hvor grunnleggende sanitære forhold ikke dekkes.»

UNICEF har offentliggjort sammenliknende data vedrørende barn i tre tiår. Data er viktig, ikke bare for å overvåke fremskritt, men også for å forbedre levekårene til barn over hele verden.

Rapporten: Statusrapport for verdens barn 2014, som betegnes som et flaggskip for UNICEF, viser at rundt 90 millioner barn som ikke ville ha overlevd hvis dødelighetsraten holdt seg på 1990 nivå, levde til de var over 5 år.

Død grunnet meslinger blant barn under 5 år falt fra 482 000 i år 2000 til 86 000 i 2012. Nedgangen var i stor grad takket være vaksinasjonsdekning, som økte fra 16 % i 1980 til 84 % i 2012.

Og det er flere gode nyheter: innrullering i grunnskolen har økt, til og med i de minst utviklede landene. I 1990 var kun 53 % av barna i disse landene tatt opp til skolegang, mens andelen hadde økt til 81 % i 2011.

Det er dessverre slik at det også kommer frem dårlig nytt i rapporten fra UNICEF. Rundt 6.6 millioner barn under 5 år døde i 2012, for det meste som et resultat av sykdommer som kan forebygges med dagens medisiner. Disse barnas fundamentale rett til å overleve å utvikle seg ble aldri realisert.

15 % av verden barn er offer for barnearbeid som setter deres rettigheter, til beskyttelse fra økonomisk utnyttelse og rett til å leke og lære, i fare. 11 % av jenter gifter seg før de fyller 15 år. Deres rett til helse, utdannelse og beskyttelse settes dermed i fare.