Generalforsamlingen stemmer mot USAs Cuba-embargo

Generalforsamlingen stemmer med overveldende flertall mot USAs Cuba-embargo, FNs generalforsamling stemte torsdag med stor margin mot USAs økonomiske og handelsmessige embargo mot Cuba. Den innført for første gang innført i 1960. Til sammen 187 stater stemte for resolusjonen mot embargoen som legges frem hvert år. Bare USA og Israel stemte imot og Ukraina avsto fra å stemme.

Resolusjonens fulle tittel er «nødvendigheten av å avslutte USAs økonomiske, kommersielle og finansielle embargo mot Cuba».

Forsamlingen uttrykte bekymring over at «den økonomiske, kommersielle og finansielle embargoen mot Cuba fortsatt er på plass», til tross for resolusjoner fra 1992, og at «de negative effektene av slike tiltak på det cubanske folket og på cubanske statsborgere som bor i andre land».

Santa Clara, Cuba Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Generalforsamlingen minnet om tiltakene som ble vedtatt av USAs daværende president Barack Obama i 2015 og 2016 «for å endre flere aspekter ved anvendelsen av embargoen, noe som står i kontrast til tiltakene som har blitt iverksatt siden 2017 for å styrke gjennomføringen».

Generalforsamlingen gjentok sin oppfordring til alle stater om å avstå fra å innføre og anvende slike restriktive lover og tiltak. I tråd med sine forpliktelser i henhold til FN-pakten og folkeretten. Klikk her for å lese hele resolusjonsteksten.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19