Generalsekretæren bekymret over foreslåtte kutt i Norges bistandsbudsjett

FNs generalsekretær og den norske statsministeren Jonas Gahr Støre snakket med hverandre over en telefonsamtale onsdag kveld. Generalsekretær António Guterres tok opp forslaget om å bruke deler av bistandsbudsjettet til å finansiere kostnadene ved mottak av flyktninger i Norge til statsminister Jonas Gahr Støre, ifølge en uttalelse fra hans kontor.

«Generalsekretæren tok opp forslaget om at en andel av bistandsbudsjettet for å finansiere flyktninger i Norge. Guterres understrekte og anerkjente Norges langvarige og omfattende støtte til FN, men var urolig for at en konsekvens av dette var budsjettkutt for sentrale FN/organisasjoner, herunder FNs utviklingsprogram UNDP. Statsministeren lyttet til hans vurderinger og forsikret om at Norge vil legge stor vekt på å fortsette å støtte FN, både i felt og ved hovedkvarterene».

I forrige uke sa generalsekretæren at ytterligere finansiering var avgjørende for at FN-systemet skal nå bærekraftsmålene og gi humanitær bistand. «Vi erkjenner at en rekke givere har levert og i noen tilfeller også overskredet forpliktelsen på 0,7 % av utenlandsk utviklingshjelp (ODA)».

Guterres la i midlertidig også til at det nylig har vært tegn til at andre medlemsland foretar dype kutt i offisiell utviklingshjelp, som er det motstridende til deres forpliktelser. Dette vil få direkte negative konsekvenser for oppnåelsen av bærekraftsmålene. Dette er urovekkende, og generalsekretæren oppfordrer medlemslandene til å revurdere dette, gitt de alvorlige konsekvensene for de sårbare blant oss.

Kuttene gjelder Verdens helseorganisasjon (WHO) (50 % kutt), FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) (50 % kutt), UNICEF (73 % kutt), FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) (76 % kutt), FNs utviklingsprogram (UNDP) (95 % kutt) og FNs fellesfond for bærekraftig utvikling (100 % kutt) under FN-pakten. Norges bidrag til WFP, World Food Program, vil imidlertid øke med 150 %.

– Summen er imidlertid 14 % kutt for FN-organisasjoner, og det vil gi mindre styrke i arbeidet med å nå FNs Bærekraftsmål, fred og utvikling i verden, sier Ellen Sporstøl, fungerende generalsekretær i FN-sambandet i Norge.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19