Generalsekretæren etterlyser global nullstilling i 2021

FNs generalsekretær António Guterres etterlyser internasjonalt samarbeid i gjenopprettingen av ødeleggelsene fra 2020. Det er behov for en global nullstilling etter et år med Covid-19, utilstrekkelig klimapolitisk handling, økte ulikheter og økonomiske kriser.

I sin årlige tale til FNs generalforsamling den 28. Januar, beskrev Guterres farene verden står overfor, og advarte mot de omfattende konsekvensene dersom globalt samarbeid slår sprekker.

«2020 var et globalt annus horribilis– et er med død og ødeleggelser,» uttalte generalsekretæren om det foregående året, hvor mer enn 2 millioner mennesker har mistet livet til pandemien.

(Fjoråret) «presenterte oss for store tragedier og utfordringer. 2021 skal være året hvor vi kommer ovenpå, og finner tilbake til det riktige spor. Vi skal gå fra dødsfall til sunnhet; fra ødeleggelser til gjenoppbygning; fra fortvilelse til håp; fra status quo til global forandring,» sa Guterres til de fremmøtte representantene til medlemsstatene i generalforsamlingen.

Videre, fremhevet generalsekretæren ti prioriteter for 2021, som sammen skal gi håp og muligheter tilbake til verdens befolkning. Han la særlig vekt på at hovedprioritetene blir å sikre rimelig, og lik tilgang til pandemivaksinen, i tillegg til å sørge for en inkluderende og bærekraftig gjenoppretting.

«Vaksinering er den første moralske testen vi står overfor,» sa Guterres. «Vitenskapen har levd opp til sitt ansvar, men den globale solidariteten har havnet på bakbeina.» Han understreket at risikogrupper og frontlinjearbeidere må prioriteres – uavhengig av nasjonalitet.

Generalsekretæren påpekte videre at det er behov for massive investeringer i global helse; både psykisk og fysisk. Han gjorde det også tydelig at lavinntektsland bør, per nå, unntas sine forpliktelser til å tilbakebetale statsgjeld, slik at de kan fokusere på gjenopprettingen av økonomi og samfunn.

De åtte andre prioriteten for 2021 listet Guterres som; å slutte fred med naturen, med hensikt å motarbeide klimaforandringene og bevare det biologiske mangfoldet; bekjempe globale ulikheter; forhindre brudd på menneskerettighetene; fremme kvinners rettigheter; lette på de geopolitiske spenningene; motvirke atomopprustning; og til slutt være profylaktiske vedrørende risiko knyttet til digitaliseringen av verdenssamfunnet.

«Vi må nullstille for å starte det 21.århundre på nytt,» sa generalsekretæren.

Klimaforandringer og global oppvarming står øverst å Guterres´ dagsorden. Han vil bygge en global koalisjon for karbonnøytralitet innen 2050 i forkant av klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november. Han understreker også at medlemsland må ytterligere forsterke sine klimaambisjoner innen klimatoppmøtet.

I følge Guterres er multilateralisme og inkluderende globalt samarbeid avgjørende for å overkomme de utfordringene vi står overfor, og han foreslo en «New Global Deal» som skal sikre at «makt, muligheter og midler blir rettferdig fordelt mellom verdens befolkning.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19