Generalsekretæren hyller et «uunnværlig» FN-EU-partnerskap

FNs generalsekretær António Guterres berømmet EU som en «viktig partner» som «fungerer som en inspirasjon for verden» under sin tale til Europaparlamentet torsdag 24. juni.

«Vi lever i en tid da det strategiske partnerskapet mellom EU og De forente nasjoner er uunnværlig», sa generalsekretæren, som er i Brussel for å møte europeiske ledere og belgiske myndigheter. Det er hans første utenlandsreise siden han ble utnevnt til en andre periode som generalsekretær.

Under sin tale til EU-parlamentet sa generalsekretæren at å bidra til mer effektivt globalt samarbeid vil være en prioritet for hans andre embedsperiode.

“Vi er ved et veikryss og situasjonen kan gå begge veier: sammenbrudd eller gjennombrudd. Sammenbrudd og evig krise – eller gjennombrudd som fører til en grønnere, tryggere og bedre fremtid for alle. Jeg vil gjøre alt i min makt for å presse på for gjennombrudd,» sa han.

Den største moralske testen i vår tid

Guterres takket EU for støtten til FN, blant annet gjennom humanitære donasjoner og bidrag til COVAX-samarbeidet. EU-landene forpliktet seg nylig til å donere minst 100 millioner vaksinedoser til land i nød innen utgangen av 2021.

Han ba imidlertid også om en global vaksinasjonsplan, og oppfordret EU til å bruke sin innflytelse som en global aktør for å sikre rettferdig tilgang til vaksiner for alle. Verden trenger 11 milliarder doser vaksiner for å oppfylle målet om å vaksinere 75 prosent av verdens befolkning.

“Fordeling av vaksiner er ikke bare den største moralske testen i vår tid. Det er også et spørsmål om effektivitet (…) Vi må øke den globale vaksinasjonsinnsatsen,» sa Guterres til forsamlingen og mottok varm applaus.

Klimamål

Når det gjelder klimaforpliktelser, har EU «vist vei», sa Guterres, blant annet gjennom sin Green Deal, en forpliktelse til å oppnå netto nullutslipp innen 2050.

«Denne forpliktelsen for netto nullutslipp må bli den nye normalen for alle, overalt – hvert land, selskap, by og finansinstitusjon,» sa han og ba om at en nullutslipp-forpliktelse skulle understøttes av klare datoer for å avslutte fossile brenselsubsidier og finansiering. Det må også være troverdige planer om å halvere utslippene senest i 2030, la han til.

Tillit må også gjenopprettes mellom utviklede land og utviklingsland, og Guterres ønsker EU som en ”kraftfull brobygger” i forkant av COP26, FNs klimakonferanse.

Deler samme DNA

Under besøket i Brussel møtte Guterres også EU-kommisjonen og holdt et møte med stats- og regjeringssjefer for Det europeiske råd. Generalsekretæren oppfordret EU til å «kjempe for universelle verdier og grunnleggende rettigheter og bidra til å lede an.»

UN Photo/Marian Blondeel

I en samtale med Guterres da han ankom møtet med EU-ledere, sa Europarådets president Charles Michel at EU og FN «deler samme DNA».

«Vi er fullstendig overbevist om at den multilaterale tilnærmingen er en nødvendig og nyttig måte å løse de vanskelighetene verden står overfor på en varig måte», sa Michel, en samtale gjentatt av EU-kommisjonen, president Ursula Von der Leyen og EU-parlamentets president, David Sassoli.

«Vi støtter deg i ditt utrettelige arbeid for å styrke multilateralisme og forbedre den regelbaserte ordenen globalt,» sa president Von der Leyen, da hun ønsket generalsekretæren velkommen til EU-kommisjonen.

Guterres møtte også Belgias statsminister Alexander De Croo, samt visestatsminister og utenriksminister, Sophie Wilmès, Meryame Kitir, minister for utviklingssamarbeid, og Zakia Khattabi, minister for klima, miljø, bærekraftig utvikling og Green Deal.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19