Generalsekretæren oppfordrer Afrika og donorland til handling

0
708

FN, New York, 18. september 2008 – Afrikas økonomi vokser seg sterkere enn for et tiår siden, og den er bedre enn i mange andre regioner under utvikling. Til tross for dette rapporterer FNs generalsekretær Ban Ki-moon at Afrika fortsatt ikke er på rett spor for å oppnå Tusenårsmålene og andre utviklingsmål.

Afrikanske land og deres internasjonale samarbeidspartnere må doble sin innsats, ikke bare gjennom nye forpliktelser, men ved å gjøre eksisterende forpliktelser til virkelighet. Dette kommer frem i en ny rapport fra FNs generalsekretær. I forbindelse med Generalforsamlingen finner det sted et høyprofilert møte i New York 22. september. 

Møtet finner sted halvveis i den globale kampen for Tusenårsmålene, mens bekymringen øker over at Afrika henger etter andre verdensdeler. Mens en rekke afrikanske land har gjort betydelige fremskritt for enkelte mål, sier generalsekretæren at ingen afrikanske land sannsynligvis vil oppnå alle Tusenårsmålene innen 2015, på grunn av nåværende trender. To femtedeler av den afrikanske befolkningen lever i ekstrem fattigdom. I tillegg til utfordringene med vedvarende og ekstrem fattigdom, står Afrika også ovenfor flere truende problemer: en global matkrise, drastiske klimaendringer og stigende energipriser.

Bistand

På toppmøtet for G-8-landene i 2005 ble industrilandene enige om å doble bistanden til Afrika innen 2010. Påfølgende år hadde offisiell bistand til Afrika (med unntak av gjeldslettelser) økt med bare 8 prosent, og siden da, rapporterer generalsekretæren, ”har giverne hengt etter." En større andel av Europeisk Unions (EU) assistanse går nå til Afrika, og nådde hele 62 prosent i 2006, men i 2007 var det en liten nedgang i globale EU- forpliktelser. Generalsekretæren foreslår at utviklingsbistand til Afrika når USD 72 milliarder årlig for å oppnå Tusenårsmålene.

Fremgang for å forbedre Afrikas handelsnavn for potensielle kunder har vært svært begrenset, rapporterer generalsekretæren. Doharunden for multilaterale handelsforhandlinger er på "et kritisk punkt”.

Noen lyspunkter

Et av lyspunktene i rapporten gjelder gjeld. I juli 2008 hadde 19. afrikanske land fått redusert sin offisielle gjeld til regjeringer og multilaterale institusjoner. Som  resultat, falt Afrikas totale offisielle gjeld fra USD 205,7 milliarder i 1999 til USD 144,5 milliarder i 2007. Men generalsekretæren advarer om at Afrikas private gjeld har sneket seg opp fra USD 92,4 milliarder til USD 110,2 milliarder i samme periode. Han anbefaler også at gjeldslettelser bør utvides til andre afrikanske land.

De afrikanske landene må selv gjøre mer for å styrke omsetning og forbedre produktiviteten av sin økonomi, hevder generalsekretæren. For å støtte NEPAD jordbruksprosjektets utviklingsprogram, lovte afrikanske regjeringer i 2003 å bruke 10 prosent av de offentlige utgiftene til landbruksutvikling i 2008. Så langt har bare seks afrikanske land nådd målet.

Afrikanske kvinner har oppnådd noen politiske mål.  Andelen kvinner med stortingsplasser steg fra kun 7 prosent i 1990 – til 17 prosent i 2007. 

Den fullstendige rapporten om "Africa’s Development Needs" finnes på Afrika Renewals nettside: www.un.org / AR.

På hjemmesiden, klikker du på NEPAD / FN-rapporter.