Norge øker støtten til FNs miljøprogram

Siden Stockholm-konferansen i 1972, som førte til opprettelsen av FNs miljøprogram (UNEP), har organisasjonen mottatt deres politikk, programmering og økonomiske støtte fra medlemslandene. I 2022, når FNs miljøprogram markerer sitt 50-årsjubileum, styrker ett medlemsland – Norge – forholdet med undertegnelsen av en ny samarbeidsavtale med en verdi på rundt 53 millioner dollar, eller omtrent 520 millioner kroner.

Kjernefinansiering og fleksibel finansiering er avgjørende for at FNs miljøprogram skal implementere sitt arbeidsprogram og svare på nye miljøutfordringer. Det gjør det mulig for FNs miljøprogram å fortsette å innovere og levere høykvalitets vitenskapelig og politisk støtte når det kommer til klimaendringer, tap av natur og biologisk mangfold, forurensning og avfall.

«Vi i UNEP er veldig takknemlige for den stødige støtten vi har fått fra Norge de siste tiårene,» sa Inger Andersen, administrerende direktør i UNEP i en uttalelse i forbindelse med undertegnelsen av den nye avtalen.

 

I fem tiår har UNEP overvåket jordas tilstand, satt den globale miljøagendaen og bidratt til å identifisere de beste handlingsmetodene for å takle miljøutfordringer. Dette arbeidet støtter politikk og lovgivere i alle land til å basere politikk og lovgivning på vitenskap og bevis. Slik ønsker man at handlingene de tar vil fremme bærekraftig utvikling. UNEP jobber i partnerskap med andre, og har en sentral rolle i å koordinere innsats og støtte land med den hensikt å levere sine satte mål og forpliktelser relatert til mijø under internasjonale avtaler.

Miljø har stått sentralt i norsk politikk også de siste fem tiårene. I likhet med UNEP feirer også det norske klima- og miljødepartementet 50-årsjubileum i år.

På innenriksfronten inkluderer Norges prioriteringer bærekraftig land- og havforvaltning og den grønne økonomiske omstillingen for å nå klimamålene under Parisavtalen. På internasjonalt nivå bidrar Norge til å føre internasjonal politikk med miljø i sentrum. Norge er også engasjert i arbeidet med å bevare tropisk skog og bekjempe plastforurensning.

Norge begynte å samarbeide med UNEP på 1970-tallet om miljølovgivning, programmer og kampanjer. De har støttet flere viktige UNEP-initiativer, inkludert styrking av evidensbasert politikkutforming gjennom miljøovervåking og -vurderinger, som Global Environment Outlook, miljøvern i konfliktsoner, skape et grønnere FN-system og fremme likestilling.

Siden 2006 har Norge og UNEP hatt en overordnet rammeavtale om programsamarbeid. Siden 2015 har avtalen arbeidet for å støtte realiseringen av bærekraftsmålene i utviklingsland. Mellom 2006 og 2021 var den økonomiske verdien av disse avtalene USD 141 millioner.

Den nye avtalen på rundt 53 millioner dollar, undertegnet 1. juli 2022 av Inger Andersen og generaldirektøren i Norad, Bård Vegar Solhjell, har som mål å styrke FNs miljøprogram og muliggjøre effektiv implementering av sin deres strategi for peioden 2022-2025. Siden 1973 har Norge bidratt med sin andel til det globale miljøfondet – kjerneinntekten til UNEP – og har konsekvent vært blant de 15 beste bidragsyterne.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19