UNESCOs internasjonale dag mot vold, mobbing og nettmobbing

Den 2. november markerer en viktig dag for hele verden – UNESCOs internasjonale dag mot vold, mobbing og nettmobbing. Dette initiativet tar opp internasjonale bekymringer knyttet til vold i skolen og det økende problemet med nettmobbing, som begge har betydelig innvirkning på unge menneskers velferd, helse og utdanning.

Norge

Norge har en fremtredende rolle som et foregangsland i kampen mot mobbing i skolen. Det første tiltaket mot mobbing ble iverksatt allerede i 1983, for nesten førti år siden. Dan Olweus, en av de ledende forskerne og lederne innen arbeidet mot mobbing, sammen med pioneren Erling Roland, ble utnevnt av Kirke- og undervisningsdepartementet for å lede en gruppe som skulle implementere tiltak mot mobbing.

I 1996 lanserte Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet en nasjonal kampanje mot mobbing. I 2002 ble et manifest introdusert, etterfulgt av opprettelsen av Partnerskap mot mobbing, som har vært aktivt fra 2016 til 2020.

Norge har forpliktet seg til en omfattende, godt strukturert og langvarig kampanje mot vold og mobbing, som involverer myndigheter, skoleeiere, skoler, elever, lærere, foreldre og relevante samarbeidspartnere. Siden 2018 har hvert fylke et mobbeombud og lover som sikrer at unge mennesker er fri for vold og mobbing i skoletiden. Disse tiltakene har som mål å forebygge og stoppe mobbing og hjelpe både mobbere og ofre. Forskning viser at unge på begge sider av mobbingen møter store utfordringer i livet.

Nettmobbing

Nettmobbing utgjør spesielle utfordringer. Nyere former for mobbing, som nettmobbing, har oppstått. Den skiller seg fra tradisjonell mobbing ved at den foregår på nettet og ofte er anonym, noe som forsterker de negative virkningene. Mobbingen kan inntreffe uten forvarsel, når som helst og hvor som helst, noe som gjør det vanskelig for ofrene å beskytte seg. Nettopp den digitale karakteren til nettmobbing gjør at den kan spre seg raskt og vedvare over tid, ofte uten offerets viten. Dette fører til at ofrene føler seg hjelpeløse og krever betydelig innsats fra voksne som har ansvar for dem.

Det er av avgjørende betydning å ta tak i dette problemet og implementere konkrete tiltak for å beskytte sårbare grupper. FN arbeider mot vold og mobbing i skolen gjennom FNs Bærekraftsmål:  3 God helse, samt 4 God utdanning.

Jente står med telefon
Det er på tide å #StoppeMobbing på skoler og på nett. 1 av 10 barn opplever denne formen for vold.
Foto: UNESCO

Målet med UNESCOs internasjonale dag mot vold, mobbing og nettmobbing den 2. november er å fremme trygge skolemiljøer ved å øke bevisstheten. Norges innovative tiltak viser hvor viktig det er å takle skolemobbing globalt. Selv om det har vært fremskritt, kreves det fortsatt en vedvarende innsats for å sikre en trygg hverdag for barn. Det er nødvendig med fortsatt innsats for å hjelpe både mobbere og de som blir mobbet. Med tanke på de skiftende utfordringene, som for eksempel nettmobbing, hviler ansvaret på de voksne for å sikre unges velferd. La oss jobbe sammen for å skape en verden der alle barn får tilgang til kvalitetsutdanning i et støttende miljø.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19