Hva vet du om Rio+20?

0
813

Fyll inn et spørreskjema for ungdom på nett om FNs konferanse om bærekraftig utvikling, og hjelp FN med å styrke deltagelse fra ungdom.

Under FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012 (også kjent som Rio+20) vil statsoverhoder og regjeringer samles for å diskutere disse sakene. Men bærekraftig utvikling kan ikke oppnås utelukkende ved at regjerninger deltar, bred offentlig deltakelse er nødvendig.

Derfor er det viktig at sivilsamfunnet, spesielt barn og unge, deltar på konferansen. Rio+twenties er en organisasjon som er dannet utelukkende med mål om å sikre deltakelsen til ungdom under konferansen. Organisasjonen jobber for å bygge kunnskap og å styrke deltakelsesstrukturer for unge mennesker, slik at de kan delta aktivt i de forberedende prosessene før konferansen, og under og etter selve begivenheten. Rio+twenties tjener også som en partner for Children and Youth Major Group på FN-konferansen for bærekraftig utvikling.

Klikk her for å delta i spørreundersøkelsen.