Generalsekretærens budskap på den internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

0
663
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

25. november 2010

Når vi markerer den internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, vil jeg rette fokuset mot alle tiltak som allerede har blitt igangsatt. Vold mot kvinner er ikke lenger et tema forbeholdt kvinneorganisasjoner. Latin Amerika, USA, Asia, Afrika, gutter og menn, unge og gamle, musikere, kjendiser, idrettsutøvere, media, private og offentlig organisasjoner og vanlige samfunnsborgere gjør alle en innsats for å beskytte kvinner og styrke deres stilling og rettigheter. 

Den sosiale mobiliseringsplattformen ”Say NO-UNite” har dokumentert nærmere 1 million aktiviteter verden over, iverksatt av samfunn og enkeltindivider. På verdens femte ungdomskonferanse i Mexico City i august, møttes unge aktivister verden over. Deres budskap var klart: ”Det er på tide at vold mot kvinner og jenter avskaffes!”. FNs medlemsland er også engasjerte. Myndigheter verden over har presentert over 100 rapporter som omfatter utbredelse, særpreg, konsekvenser, politiske strategier og iverksettelsen av ulike programmer som kan avskaffe vold mot kvinner.

Årets markering setter fokus på den viktige rollen finanssektoren spiller i avskaffelsen av vold mot kvinner. De har ressursene som trengs for å utvikle prosjekter, bidra med økonomisk støtte til organisasjoner og vise hvor viktig sosialt ansvar er. Et sett av prinsipper utarbeidet av UN Global Compact og FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM) viser kostnadene vold mot kvinner innebærer for finanssektoren, og prinsippene har mottatt støtte av mer en 120 store selskaper. Media fokuserer i økende grad på æresdrap, menneskesmugling av kvinner og jenter, voldtekt i væpnete konflikter og arbeider for økt bevisstgjøring av fordelene samfunn har av å styrke kvinners stilling.

Til tross for dette er det mye som gjenstår. I hjem, på skoler, på arbeidsplasser, i flyktningleire og i væpnede konflikter kan finanssektoren hjelpe til å bekjempe de mange ulike formene for vold kvinner og jenter fortsatt blir utsatt for. Kampanjen ”Sammen i bekjempelsen av vold mot kvinner” ble lansert i fjor og skapte stort engasjement. Vold mot kvinner og jenter skal ikke godtas i noen samfunn, og straffefritak for gjerningsmennene skal ikke tolereres. På denne internasjonale dagen oppfordrer jeg alle – myndigheter, sivilsamfunnet, finanssektoren og enkeltindivider, til ta ansvar og avskaffe vold mot kvinner og jenter.