Barnearbeiderne utgjør nesten ti prosent av alle verdens barn

Verdensdagen mot barnearbeid markeres 12. juni. Dagen setter søkelys på den voksende, verdensomspennende bevegelsen mot barnearbeid. Slagordet for verdensdagen i 2023 er «Sosial rettferdighet for alle. Få slutt på barnearbeid!».

Siden året 2000 hadde verden i nesten to tiår hatt jevn fremgang når det gjaldt å redusere barnearbeid. Men de siste årene har konflikter, kriser og covid-19-pandemien kastet flere familier ut i fattigdom. Dette har tvunget millioner av barn ut i barnearbeid. Den økonomiske veksten har ikke vært tilstrekkelig eller inkluderende nok til å lette presset mange familier og lokalsamfunn føler. Dette får dem til å ty til barnearbeid. I dag er rundt 160 millioner barn fortsatt involvert i barnearbeid. Dette utgjør nesten ett av ti barn på verdensbasis.

Barnearbeid-murstein-Madagaskar
Unge gutter bærer murstein på hodet. De jobber for et murverk som ansetter barn ved inngangen til Antsirabe, Madagaskar. © ILO/M.CROZET/Creative Commons

Flest barnearbeidere i Afrika

Afrika rangerer høyest blant regioner både i prosentandelen barn i barnearbeid; en femtedel, og det absolutte antallet barn i barnearbeid; 72 millioner. Asia og Stillehavet rangerer nest høyest i begge disse målene. 7% av alle barn og 62 millioner i absolutte termer er i barnearbeid i denne regionen.

Afrika, Asia og Stillehavsregionen står til sammen for nesten ni av ti barn i barnearbeid over hele verden. Det resterende antallet barnearbeidere er fordelt på Amerika (11 millioner), Europa og Sentral-Asia (6 millioner) og de arabiske statene (1 million). Mens prosentandelen barn i barnearbeid er høyest i lavinntektsland, er antallet faktisk større i mellominntektsland.

Barnearbeid-Nepal
Nepalske jenter som jobber i et murverk. © Krish Dulal/Creative Commons

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) lanserte den første verdensdagen mot barnearbeid i 2002, som en måte å sette søkelys på situasjonen for barn som er involvert i barnearbeid.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19