2013: et dødelig år for journalister

0
690

Photo: UNESCO
19. DESEMBER, 2013 – 2013 har vært et farlig og voldelig år for journalister. I løpet av året har 71 journalister måtte bøte med livet, ifølge reportere uten grenser. Det har også vært en økning i antallet kidnappinger av journalister på hele 129 %, og det overordnete nivået på krenkelser mot nyhetsleverandører fortsetter å være meget høyt.

Vold mot mennesker som arbeider innen media krenker journalisters evne til å utføre sitt arbeid, men også innbyggeres rett til å motta den selvstendige informasjon de har krav på, uttalte Irina Bokova, direktør ved FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)
Bokova, som er ansvarlig for FN organet som også har ansvaret for å opprettholde pressefrihet i verden i dag, fortsatte sin kampanje for å sikre journalisters sikkerhet, og fordømte drapene av mennesker som arbeider innen media i Syria og Irak.

«bekjempelsen av straffefrihet må være en prioritet for det internasjonale samfunnet, tatt i betraktning at vi kun er dager ifra den 7 jubileum for FN sikkerhetsråds resolusjon 1738, som omhandler sikkerheten til journalister, og det faktum at det har vært nye internasjonale resolusjoner som omhandler beskyttelsen av journalister,» sa Reportere uten grensers generalsekretær Christophe Deloire.

Regionen med det største antallet drepte journalister, mens de var på arbeid, var Asia (med 24 drepte), samt Midtøsten og Nord-Afrika (med 23 drepte). Antallet drepte journalister i Sub-Sahara har falt drastisk, fra 21 drepte i 2012 til 10 i 2013. Dette er i hovedsak grunnet et fall i antall drepte journalister i Somalia. Latin Amerika så et mindre fall, fra 15 drepte i 2012 til 12 drepte i 2013.

«alt for mange profesjonelle og sivile journalister mister sine liv i konflikten i Syria, ofte [som et resultat av] målrettede angrep fra ulike involverte fraksjoner,» sa Bokova. «Omstendighetene til frilans journalister er spesielt urovekkende. De er ofte mindre trente til å håndtere farene de møter…»

Syria, Somalia og Pakistan opprettholder sin posisjon blant verdens topp 5 land, når det kommer til dødelighet for mennesker som arbeider innen media. 39 % av dødsfallene inntraff i konfliktsoner. Av de 71 journalistene som ble drept i 2013, arbeidet 37 % for trykket media, 30% for radiostasjoner, 30% for TV-stasjoner og 3% for nettsider. Majoriteten av disse ofrene (hele 96 %) var menn.

Antallet drepte journalister drept på jobb i 2013 falt med 20 % sammenlignet med 2012, men 2012 var et ‘eksepsjonelt dødelig’ år, men et totalt antall drepte på 88. Antall drepte i 2011 var 67, 58 i 2010 og 75 i 2009.