Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for avskaffelse av slaveri

0
658

På den internasjonale dagen for avskaffelse av slaveri må vi anerkjenne at selv om vi har bekjempet slaveri i flere århundre har det fremdeles ikke blitt fullstendig utslettet fra verden.

Det finnes mange former for slaveri, inkludert tvangsarbeid, barnearbeid og slaveri med rituelle eller religiøse hensikter. Verden kjemper også mot en ny form for slaveri, nemlig handel med mennesker, såkalt ”trafficking”. Utallige utsatte mennesker er mer eller mindre latt i stikken av rettslige og sosiale systemer og havner i en elendig verden av utnyttelse og misbruk.

Mennesker som gjør seg skyldig i, overser eller tilrettelegger slaveri eller slaveriliknende handlinger må stilles nasjonalt eller internasjonalt ansvarlig. Fattigdom, sosial utestenging, analfabetisme, likegyldighet og diskriminering øker sårbarheten og danner grunnlaget for dette problemet, og det internasjonale samfunnet må gjøre mer for å bekjempe det.

Jeg ber alle stater om å ratifisere og implementere eksisterende verktøy relatert til disse anstrengelsene, og særlig protokollen for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn , samt FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet.

Jeg oppfordrer også alle stater til å samarbeide fullstendig med spesialrapportøren for menneskehandel, som ble oppnevnt forrige år av FNs menneskerettighetskommisjon, og bedre benytte prinsippene og retningslinjene for menneskerettigheter og trafficking, utarbeidet av høykommissariatet for menneskerettigheter. Sistnevnte stiller pratiske redskaper for effektive anti-trafficking strategier på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå til rådighet.

Jeg håper at alle stater vil gi sjenerøse bidrag til FNs frivillige fond for nåværende former for slaveri, som sørger for støtte til ofre.

La oss på den internasjonale dagen for avskaffelse av slaveri gjenta vår overbevisning om at menneskeverdet er kjernen av FNs arbeide, og at respekt for mennesker innebærer nulltoleranse overfor slaveri.