Ørkenspredning påvirker 3 milliarder mennesker

Ørkenspredning og jordforringelse rammer først og fremst mennesker som allerede lever i en ustabil og vanskelig situasjon. Det vil si velferden til minst 3,2 milliarder mennesker. Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, 17. juni, setter søkelys på å transformere nedbrutt jord til sunn jord.

 

Ørkenspredning er når et opprinnelig fruktbart område blir til ørken. Det er hovedsakelig forårsaket av menneskelig aktivitet og klimavariasjoner.

Ørkenspredning betyr ikke at eksisterende ørkener utvides. Det oppstår fordi økosystemene i tørre områder, som dekker over en tredjedel av verdens landareal, er ekstremt sårbare for overutnyttelse og upassende arealbruk. Fattigdom, politisk ustabilitet, avskoging, overbeite og dårlig vanningspraksis kan undergrave landproduktiviteten.

Fremme bevissthet 

Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke markeres hvert år for å fremme bevissthet om internasjonal innsats for å bekjempe ørkenspredning. Dagen er en unik mulighet til å minne alle om at det er mulig å oppnå nøytralitet når det gjelder jordforringelse og ørkenspredning gjennom problemløsning, sterkt samfunnsengasjement og samarbeid på alle nivåer.

Vi må sette fokus på dette problemet. Når jorden forverres, endres også naturområdene.

Foro: Norbert Fulep/Unsplash

Dette øker klimagassutslippene og reduserer biologisk mangfold. Det betyr også at det er færre ville områder som kan skape zoonoser, som COVID-19, og beskytte oss mot ekstremvær som tørke, flom og sand- og støvstormer.

Klimaendringene

Ved å gjenopprette skadet jord kan man fjerne karbon fra atmosfæren. Det vil hjelpe sårbare samfunn med å tilpasse seg klimaendringene, og det kan generere ytterligere 1,4 billioner dollar i landbruksproduksjon hvert år.

La oss handle nå!  Hjelp oss med å spre ordet om landgjenoppretting på sosiale medier og delta på eventet der en rapport om konsekvensene av tørken vil bli lansert.

Les også: Sommervarsel for Arktis: varmere enn gjennomsnittet

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19