Reduserer papirforbruket ved Rio+20 med 95 prosent

0
664
papir

papir
Papirforbruket ved Rio+20 konferansen om bærekraftig utvikling forventes å bli redusert fra 20 millioner sider med papir til kun én million sider takket være FNs PaperSmart-initiativ.

Med nesten 50.000 mennesker som deltok på konferansen understreket FN og den brasilianske regjeringen behovet for bærekraftige løsninger, uten bruk av forurensede stoffer og avfall – på linje med målsetningene for Rio+20.

«Normalt ved store konferanser som denne ville vi ha brukt mer enn 20 millioner sider med papir», sa Magnus Olafsson, direktør for møteavdelingen i FNs generalforsamling og konferanseadministrasjon, som står i spissen for FNs PaperSmart-initiativ. «Men for Rio+20 forventer vi å bruke mindre enn én million.»

I et intervju understreket Olafsson at PaperSmart ikke betyr papirløst. Det er stadig store mengder papir som blir distribuert under Rio+20, men langt mindre papir enn ved tidligere konferanser.

I 67 år har vi distribuert kunngjøringer i medielokalene. I realiteten har kun et meget begrenset antall personer faktisk hentet og benyttet disse papirene. De fleste blir etterlatt, så mot slutten av dagen har vi en stor bunke med ubrukte dokumenter, sa Olafsson og tilføyde at papirdokumenter også har en ulempe: de tillatter ikke endringer online.

Dette er ikke en kamp mot papir, det er mer en kamp mot avfall, understreket han. Dokumentene er tilgjenglige i en internettportal, og hvis du vil ha en papirutgave kan du be om det.