Generalsekretærens budskap på Den internasjonale migrasjonsdagen

0
687

Internasjonal migrasjon er et grunnleggende kjennetegn ved vår stadig mindre verden. Å sørge for at denne migrasjonen er til alles fordel har blitt en av de største utfordringene i vår tid. Hvert år er den internasjonale migrasjonsdagen en anledning til å rette oppmerksomheten mot denne utfordringen i tillegg til å feire de mange bidragene migranter bidrar med i våre samfunn, kulturer og økonomier.

Den globale økonomien er stadig mer avhengig av fremmedarbeidere. Innvandrere bidrar med ferdigheter, kunnskap og arbeidskraft i vertslandet. Deres tilstedeværelse fremmer utveksling av ideer og stimulerer kulturell og vitenskaplig fremgang. Arbeidskraften de bidrar med, både kvalifisert og ukvalifisert, er avgjørende for fremgangen til store deler av økonomien i både u-land og i-land. På samme tidsunkt er den offisielle utviklingshjelpen liten i forhold til bidragene fremmedarbeidere sender til deres hjemland.

Men migrasjon byr også på mange utfordringer og det gir næring til forståelig bekymring i mange verdenshjørner. Hvis migrasjonspolitikk skal være bærekraftig og vellykket og dersom man vil virkeliggjøre fordelene med migrasjon, må myter og rasediskriminerende stereotyper forsvinne og man må ta opp de virkelige problemene. Man må også gjøre mer for å sørge for respekt for rettighetene til fremmedarbeidere og deres familier.

Den siste rapporten fra Den globale kommisjonen for internasjonal migrasjon gir viktige anbefalinger. Den knytter effektiv migrasjonspolitikk til fornuftige tiltak på en rekke områder, ikke bare menneskerettigheter, men også utvikling, handel, bistand og sikkerhet. Neste års dialog om internasjonal migrasjon og utvikling i FNs generalforsamling er en anledning for medlemsland til å starte utformingen av tettere samarbeid på disse områdene. Jeg håper at alle stater vil benytte disse ideene og anbefalingene fra kommisjonsrapporten for å garantere at dialogen blir vellykket.

Årets internasjonale migrasjonsdag markerer det 15. jubileet for godkjennelsen av Den internasjonale konvensjonen om beskyttelse av rettighetene til alle fremmedarbeidere og deres familier. Per dags dato har bare 34 stater ratifisert eller sluttet seg til denne konvensjonen. Jeg oppfordrer igjen alle stater, som fremdeles ikke har signert, til å bli medlem av denne viktige avtalen. Jeg ber alle parter om å levere rapporten om fremgangen med å iverksette konvensjonen i tide til kommiteen for fremmedarbeidere. Jeg oppfordrer dem til å anerkjenne komiteens myndighet til å motta og vurdere meldinger fra individer som hevder at deres rettigheter har blitt brutt i følge konvensjonen.

Våre samfunn ville vært fattigere uten migranters bidrag. I dag, la oss feire disse bidragene og la oss sørge for å beskytte menneskerettighetene til hver mann, kvinne og barn som krysser grenser i søken etter et bedre hverdag.