FNs høykommissær for menneskerettigheter rystet over USAs uteblivelse fra rasismekonferanse

0
781

I et uttrykk for sin dype beklagelse over at USA har bestemt seg for å trekke seg fra den globale konferansen mot rasisme som starter mandag 20. april, har FNs menneskerettighetssjef oppfordret stater om å heller prioritere et forbud mot rasisme framfor å tenke politikk.

USAs beslutning om å trekke seg fra FNs tilsynskonferanse mot rasisme i Genève kommer etter at flere nasjoner ble enige om et utkast til sluttdokumentet sist fredag, sier høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay.

”Jeg er sjokkert og dypt skuffet over USAs avgjørelse om å ikke delta på en konferanse som har som mål å bekjempe rasisme, fremmedfrykt, rasediskriminering og andre former for intoleranse verden over”, sier hun.  

Pillay påpeker at USAs protester kunne ha blitt overvunnet.

”Det ville vært mulig å inkludere en fotnote om at USA ikke har godtatt orginaldokumentet, og at de derfor ikke er i en posisjon der de igjen kan bekrefte det. Noe som er vanlig praksis i multilaterale forhandlinger for å gjøre konsensusbygging mulig, mens det også vil være rom for å uttrykke individuelle meninger”, påpekte hun. ”Slik kunne vi alle ha gått videre sammen og lagt alle problemene fra 2001 bak oss”.

Ifølge kunngjøringen fra USA, mener også nasjonen at utkastets referanse til ansporing til hat som problematisk, selv om dette er et veletablert begrep i Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (ICCPR).

Denne pakten var ifølge høykommissæren ”ment å forsikre at den type ansporing til hat som ble brukt i nazistisk propaganda i løpet av 1930- og 40-tallet skulle bli forbudt.”

Behovet for en slik avtale, sa hun, ble fremhevet etter folkemordet i Rwanda, som skjedde for 15 år siden denne måneden. Der 800 000 etniske tutsier og moderate hutuer ble drept, hovedsakelig med machete, i løpet av en periode på mindre enn 100 dager.  

I følge rapporter fra media, er USAs tilbaketrekking sentrert rundt den gjentatte bruken av begrep som ærekrenking av religioner og anti-semittisme i det endelige dokumentet, men hun avviser at slike begrep eksisterer i dokumentet som ble vedtatt i forrige uke.  

Videre ber dette helt klart om at holocaust ”aldri må glemmes” og at alle former for rasisme fordømmes, inkludert islamfobi og anti-semittisme, påpekte Navi Pillay.