Generalsekretærens budskap på verdens befolkningsdag 11 juli 2010.

0
648
UN logo

 FORENTE NASJONER

UN logo

11 juli 2010

I 2010 arrangerer mer enn 60 land omfattende folketellinger, som en del av FNs folketellings prosjekt i 2010. Folketelling er den eneste operasjonelle metoden som er landsdekkende og inkluderer alle deler av samfunnet. FNs befolkningsfond (UNFPA) og dets samarbeidspartnere støtter dette verdensomspennende tiltaket.

Tilgang på kvalitetsmateriale er en forutsetning for godt lederskap, åpenhet og troverdighet. Tilgang på befolkingsdata er viktig for politiske ledere når de tar beslutninger som omfatter bekjempelsen av fattigdom og sult, humanitære katastrofer og iverksetter tiltak for å bedre utdanningssystemet, helsesystemet, og fremme likestilling.  

Temaet på verdens befolkningsdag 2010 er ”Alle teller”. Å bli talt er ensbetydende med å være synlig. Dette er spesielt viktig for kvinner og ungdom. Datamateriale som sorteres etter alder og kjønn kan gjøre politiske beslutningstagere mer bevisste på temaer som angår kvinner og ungdom, og som fremmer et rettferdig og velstående samfunn.

Det er lovende at land som tidligere manglet de nødvendige ressurser for å gjennomføre folketelling, har gjennomført det i 2010. Neste utfordring er å bruke det innsamlede datamateriale som grunnlag for politiske beslutninger, og sørge for at de unge i dag, samt den fremtidige generasjonen, har mange valgmuligheter.

I dag, på verdens befolkningsdag, oppfordrer jeg alle politiske beslutningstagere til å sørge for at hvert eneste individ teller. En forutsetning for å nå FNs tusenårsmål og fremme de verdiene FN representerer, er å sette fokus på alle menneskers behov.