Greening the Blue

0
662

GREENING THE BLUE

Overordnet mål: Gjøre FN til en mer miljøvennlig organisasjon.

”Greening the Blue” er en verdensomspennende kampanje i regi av FN. Kampanjen ble lansert 4. juni 2010, og skal gjøre FNs organer, organisasjoner, programmer og kontorer mer miljøbevisste og forbedre deres bruk av energi, ressurser og redusere utslipp av drivhusgasser.  I oktober 2007 ble det besluttet at FN skulle gjøre følgende:

  •  Kartlegge FN organers utslipp av drivhusgasser
  •  Iverksette tiltak for å redusere utslipp av drivhusgasser
  •  Analysere kostnader relatert til kjøp av utslipskvoter

Miljøengasjementet er også en del av FNs tusenårsmål som skal nås innen 2015. Mål nummer 7 innebærer blant annet:

  •  Integrere prinsippene bak bærekraftig utvikling på lokalt plan, og iverksette tiltak for å beskytte naturen
  •  Halvere antall mennesker som i dag ikke har tilgang på rent vann og ordentlige sanitære forhold innen 2015
  •  Forbedre livet til 100 millioner mennesker bosatt i slumområder innen 2020.