Forbedret verdensøkonomi

0
818

Verdensøkonomien er på bedringens vei, melder World Economic and Situation Prospects.

Den årlige rapporten gir en oversikt over nylige globale økonomiske hendelser og kortsiktige prognoser for verdensøkonomien.Etter den sterke, omfattende global nedgangen høsten 2008 og tidlig 2009, har flere og flere land registrert positiv vekst for bruttonasjonalprodukt (BNP). Internasjonal handels- og industriell produksjon har også opplevd vekst.

Veksten er imidlertid svært ujevn og forholdene for bærekraftig vekst forblir sårbare, melder rapporten.

Rapporten kan lastes ned her.

World Economic Situation and Prospects (WESP) utarbeides av avdeling for økonomiske og sosiale saker, FNs konferanse om handel og utvikling og FNs fem regionale kommisjoner.