One Planet Summit: Great Green Wall mottar over 14 milliarder dollar

Frankrike var, i samarbeid med FN og Verdensbanken, vertskap for den fjerde utgaven av «One Planet Summit.» Toppmøtet hadde som formål å øke de økonomiske forpliktelsene til arbeidet om beskyttelsen av verdens biologiske mangfold. Det ble samlet inn mer enn 14 milliarder dollar til «Great Green Wall» prosjektet som skal forhindre klimaendringene, beskytte naturen og forbedre levevilkår i Sahel-regionen.

One Planet Summit

One Planet Summit er en internasjonal plattform for å koordinere forpliktelser til arbeidet mot global oppvarming. Målet med møtene er å «akselerere den globale overgangen til en grønnere økonomi, og å plassere klima og natur i kjernen av det globale skiftet.»

Det første One Planet Summit ble avholdt i desember 2017, nøyaktig to år etter enigheten om Paris-avtalen. Toppmøtet gir en mulighet for politiske ledere, beslutningstagere, foreninger og ikke-statlige organisasjoner til å samles i arbeidet om å øke den økonomiske støtten til det grønne skiftet.

For første gang ble One Planet Summit nå avholdt digitalt, under parolen «Let´s act together for nature!» Med beskyttelsen av det biologiske mangfoldet på jorden som hovedfokus, ble toppmøtet en viktig mulighet til å forene pandemigjenoppretting med miljøbevaring. I løpet av toppmøtet ble det samlet inn mer enn 14 milliarder dollar til arbeidet med den grønne mur i Sahel-regionen.

Photo: FAO

8 000 km langt underverk

Helt siden prosjektet gikk av stabelen i 2007, har «Great Green Wall» samarbeidet med globale aktører for å skape et 8 000-km langt levende underverk på tvers av hele Sahel-regionen. Fra Senegal i vest til Djibouti i øst vil det grønne belte bli verdens største levende organisme. Prosjektet er direkte involvert i over 11 land, og er avgjørende i arbeidet med å nå de globale bærekraftsmålene innen 2030.

Etter over et tiår høster det afrikanske flaggskipsprosjektet fruktene av å ha naturen som utgangspunkt for miljøvennlig lovgivning og initiativ. Positive ringvirkninger i arbeidet mot fattigdom og matsikkerhet er også et gledelig utfall av prosjektet.

Great Green Wall har inspirert mange afrikanske land til å forplikte seg til arbeidet med det globale rammeverket for å bevare det biologiske mangfoldet. Prosjektet er ikonisk, og har som formål å være ferdigstilt innen 2030 – starten på tiåret for restaureringen av økosystem.

Prosjektets grønne gasspedal

One Planet Summit ble avsluttet med en stor kronerulling for Great Green Wall. I en post-pandemisk kontekst er det viktig å øke bistand til de mest utsatte regionene i verden.

«Gjenoppretting av økonomier og samfunn etter pandemien gir oss en sjanse til å forandre kurs. Med smart lovgivning og riktige investeringer kan vi stake ut en grønnere og mer bærekraftige økonomiske og sosiale reformer. Naturbaserte løsninger, som Afrikas Great Green Wall, er særlig inspirerende, uttalte FNs generalsekretær António Guterres.

Les også: En samlende grønn mur

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19