Generalsekretærens budskap på Verdens dag for lese- og skriveferdigheter

0
711

8. september 2009 

I en verden med enorm velstand, i en verden hvor utdanning og kunnskap er de nødvendige inngangsporten til et bedre liv, er omfanget av analfabetisme svært rystende.

Om lag 776 millioner voksne – de fleste av dem kvinner – har ingen sikker garanti for grunnleggende lese- og skriveferdigheter og regnekunnskap.

75 millioner barn går ikke på skolen.

Og selv blant dem som får mulighet til å starte sin utdanning, er frafallstallene svært høye.

Likevel er det ikke mye som må til for å endre den nåværende situasjonen. Slik Dr. Lage Brown, som vil holde årets seminar på den internasjonale dagen, har poengtert: ”Selv den enkleste erverving av lese- og skriveferdigheter kan ha en klar styrkende effekt, både personlig, sosialt og politisk”.

Med dette som utgangspunkt fokuserer årets markering på den styrkende rollen lese- og skriveferdigheter kan ha. Lese- og skriveferdigheter gir mennesker verktøy til å forbedre sine livsopphold, delta i lokale bestemmelser, få tilgang til helseopplysning, samt mye mer. Fremfor alt blir det mulig for individer å realisere sine rettigheter som statsborgere og mennesker.

Lese- og skriveferdigheter handler ikke bare om lesing og skriving; det handler om respekt, muligheter og utvikling. På denne internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter oppfordrer jeg alle beslutningstakere til å styrke deres engasjement i å fremme globale lese- og skriveferdigheter og å forsterke denne støtten med de nødvendige ressurser som må til for å oppnå reell fremgang.