Generalsekretærens budskap på verdens dag for mental helse 10. oktober 2010

0
613
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

10 oktober 2010

Menneskerettighetserklæringen og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter skal sikre at alle mennesker har tilgang på helsetjenester. Alle mennesker har rett på behandling av både psykiske og fysiske lidelser.  

I statutten til verdens helseorganisasjon er det skrevet at fysiske, mentale og sosiale aspekter er nært sammenbundet og er viktig for menneskers velvære. Mentale lidelser påvirker både kroppen og sosiale relasjoner, og fysiske lidelser kan føre til isolasjon og mentale lidelser. 

Mange land mangler de nødvendige behandlingstilbud for de som har mentale lidelser – selv om behandlingene er relativt billige og enkle å innføre. Flertallet av mennesker med mentale og nevrologiske lidelser har ikke tilgang på den mest grunnelende behandlingen, og det er viktig at denne gruppen mennesker, særlig i utviklingsland, kan motta behandling slik at de kan leve verdige liv.

Verdens helseorganisasjon har igangsatt et globalt program for å bedre behandlingstilbudene. Jeg oppfordrer alle land til å anerkjenne og jobbe for å oppnå målene i dette programmet. Det er titalls millioner mennesker som trenger behandling av depresjoner, schizofreni, epilepsi og andre lidelser.

Vi må bryte de barrikadene som ekskluderer mennesker med mentale eller psykososiale lidelser. Diskriminering av denne gruppen er noe vi ikke godtar. God fysisk helse er avhengig av god mental helse.