Generalsekretærens budskap på Verdens diabetesdag

0
624

14. november 2009

Diabetes tar livet av minst en million mennesker hvert år, flere av dem i utviklingsland og flere lenge før forventet levealder. Dette kan forverre andre sykdommer, og kan ha en voldsom påvirkning på mødres og barns helse. I noen land er det økende problemet med diabetes en faktor for den sviktende fremgangen mot å oppnå Tusenårsmålene.

Diabetes type 2 kan imidlertid forebygges. Den tilhører de såkalte ”livstilssykdommene” – sammen med hjerte- og karsykdommer og enkelte krefttyper – som alle kan tilskrives konsekvenser av usunne dietter, inaktivitet, bruk av tobakk og alkoholmisbruk.

Dette betyr at effektive strategier og handlingsplaner ikke kan begrenses til helsesektoren. I stedet bør de gå inn som en del av regjeringenes arbeidsområder og involvere et vidt spekter av aktører, inkludert det sivile samfunn og den private sektor.

FN-systemet for sin del er svært engasjert i å bistå land til å løse utfordringer som diabetes bringer med seg. Forebygging kan bidra til å redusere fattigdom, fremme økonomisk produktivitet og støtte lands tiltak for å oppnå Tusenårsmålene.

På verdens diabetesdag vil jeg oppfordre det internasjonale samfunn og internasjonale utviklingsbyråer til å støtte utviklingsland i å forebygge diabetes og øke tilgangen til helsetjenester.