Diplomat fra Qatar er valgt til president for generalforsamlingen

0
654
Nassir Abdulaziz Quatar (Photo Eskinder Debebe)

Nassir Abdulaziz Quatar (Photo Eskinder Debebe)Den erfarne diplomaten fra Qatar Nassir Abdulaziz Al-Nasser, 57 år, har blitt valgt til president for FNs generalforsamling.

Han vil etterfølge Joseph Deiss fra Sveits i midten av september, når generalforsamlingens 66. sesjon begynner.

Han tok imot oppdraget med ”stor ære” og sa at han vil tiltre som president i en tid når verden møter ”enorme politiske, sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer”.

”Det går ikke en måned uten at vi hører om naturkatastrofer eller menneskelagde katastrofer, og de etterfølgende mat-, sikkerhets- og utdanningskrisene som følger er uunngåelige. Samtidig er det fremdeles mennesker som lever under okkupasjon og undertrykkelse, og som lengter etter frihet og verdighet”, la han til.

Al-Nasser har vært diplomat for Qatar siden november 1972, og hatt tjenesteposter for sin regjering i blant annet Beirut, Islamabad og Dubai. Hans lengste opphold har vært i New York. Al-Nasser har vært Qatars permanente representant til FN i New York siden september 1998.

UN Foto /Eskinder Debebe